Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Tin tức sự kiện
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Cập nhật 31/03/2021 16:44 Xem với cỡ chữ

Ngày 23/03/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông qua ngày 05/12/2019.


ĐLLHHNVN2021.jpg

Điều lệ khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài; là tổ chức làm công tác chính trị đối ngoại và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của Việt Nam.

Điều lệ quy định tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hệ thống tổ chức .... của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Để tham khảo nội dung Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và toàn văn Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, vui lòng truy cập đường link: 

http://vufo.org.vn/data/data/quynhhoa/files/DieuLe.pdf

BBT (st)

(Nguồn: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam)

CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai