Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Tin tức sự kiện
Vai trò của công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập
Cập nhật 28/07/2020 15:18 Xem với cỡ chữ
 ​Đi ngoại nhân dân mt thành tquan trng, mt trong ba trụ ct ca ngoại giao hiện đi. Thấm nhun tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự nh đo ca Đảng, đi ngoại nhân dân đã, đang và sẽ tiếp tc khẳng đnh v trí, vai trò quan trng ca mình, giúp củng cố ng cưng quan h hp tác với nhân dân các nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên tng quc tế ng như trong khu vc.
4. (Copy).JPG

Trải qua 8 năm đi vào hoạt động, Liên hiệp Hữu nghị Đồng nai đã đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại chung của tỉnh. Ảnh: Đại biểu tham dự Đại hội Liên hiệp lần thứ II. 

Đối ngoại nhân dân được bắt đầu từ những năm 20 thế kỷ XX, thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng ở Pháp. Ngay từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí minh đã hết sức quan tâm đến việc phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược của nhân dân ta.

Đi ngoại nhân dân được xem phương tiện truyền thông, như mt công cụ phục vụ chính trị, lợi thế của ngoại giao nhân dân là có tiếng nói và được tiến hành với nhiều đối tượng rộng rãi mà công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước không có điều kiện thuận lợi để thực hiện. Đối ngoại nhân dân có lợi thế ở chỗ có thể sử dụng cả lý lẽ và tình cảm để thuyết phục, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với nhân dân ta; vận động dư luận nhân dân ta và nhân dân các nước lên tiếng phản đối các âm mưu hành động của các thế lực thù địch bên ngoài.

Nhìn lại lịch sử, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hoạt động đối ngoại nhân dân đã góp phần giúp nhân dân thế giới hiểu được cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Với sự phối hợp và giúp đỡ của các tổ chức hòa bình quốc tế và các quốc gia, trước hết là ở Pháp và các nước xã hội chủ nghĩa, hoạt động này đã góp phần vận động nhân dân nhiều nước ủng hộ, đòi chấm dứt  cuộc chiến của thực dân Pháp ở Đông Dương.

Bước vào giai đoạn dân tộc Việt Nam chống Mỹ, nhân dân nhiều nước trên thế giới liên kết lại thành một phong trào mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với nhân dân Việt Nam, với nhiều nội dung và hình thức đấu tranh, hoạt động phong phú. Từ đây, tiếng nói ủng hộ Việt Nam, chống xâm lược Mỹ ngày càng mạnh mẽ, buộc Mỹ phải “xuống thang”. Có  được sự ủng hộ lớn lao của nhân dân thế giới đối với Việt Nam như vậy là nhờ một phần quan trọng của công tác ngoại giao nói chung, trong đó có sự đóng góp tích cực đối ngoại nhân dân.

Ngày nay, công tác đối ngoại nhân dân được Đảng ta nâng lên một tầm cao mới. Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu trong việc mở rộng mạng lưới bạn bè, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân đã khẳng định được vị trí, vai trò trong công tác đối ngoại chung của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng; đồng thời vận động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam đã thiết lập và tăng cường quan hệ đối tác với hơn 1000 tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế. Có 116 tổ chức, trong đó 64 tổ chức ở Trung ương và 52 tổ chức ở địa phương. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2013 2019, Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam đã đón 4.650 đoàn khách quốc tế đến từ các nước trên thế giới và tổ chức khoảng 3.000 hoạt động đối ngoại nhân dân tại chỗ và các cuộc tiếp xúc, làm việc với các đối tác quốc tế. Giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt 1,597 tỷ USD.

Tại Đồng Nai, mặc dù Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được thành lập muộn (năm 2013), song công tác đối ngoại nhân đã có bước đi đúng hướng và mang tính vững chắc, toàn diện. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Liên hiệp xác định những nhiệm vụ cụ thể mà công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai cần chú trọng là công tác hòa bình đoàn kết, hữu nghị, thông tin đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài. Đến nay, Liên hiệp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các hội hữu nghị song phương với các nước như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ. Hiện Liên hiệp đang xúc tiến, vận động thành lập hội hữu nghị đa phương ASEAN.

Mỗi năm, Liên hiệp đã tổ chức trên dưới 10 kiện đối ngoại nhân dân, trong mỗi sự kiện đều để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và nhận được sự tham gia của Tổng Lãnh sự các nước tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Việc tổ chức các sự kiện trên được đầu tư đúng mức về nội dung và hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết… Đặc biệt nhất là tạo được sự tin tưởng, đánh giá cao của các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế trong quá trình phối hợp tổ chức các sự kiện.

Là cơ quan đầu mối về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp đã tích cực vận động các tổ chức tài trợ vào tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 252 dự án PCPNN với tổng giá trị cam kết trên 296 tỷ đồng. Nguồn viện trợ PCPNN được tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, giúp nâng cao chất lượng ổn định cuộc sống phát triển bền vững của một bộ phận nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

 

Ngày nay, thế giới đang chứng kiến những biến động to lớn, sâu sắc và khó lường. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Liên hiệp Đồng Nai nhận thức rõ cần quyết tâm khắc phục khó khăn, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh; tích cực, chủ động, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển mặt trận đối ngoại nhân dân, đóng góp có hiệu quả cho công tác đối ngoại chung của Đảng và sự nghiệp phát triển tỉnh nhà trong tình hình mới.

 Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp.

 
CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai