Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Thành lập hội
CÁC BƯỚC THÀNH LẬP HỘI
Cập nhật 03/07/2015 19:40 Xem với cỡ chữ

A. THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG

v  Thủ tục thành lập Ban vận động thành lập Hội

1. Muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận.

2. Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.

3. Số thành viên trong ban vận động thành lập hội được quy định như sau:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất mười thành viên;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, có ít nhất năm thành viên;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, có ít nhất ba thành viên;

d) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất năm thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế; đối với hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất ba thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế trong tỉnh.

I. Hồ sơ gồm có:

1.    Đơn của đại diện Ban vận động thành lập Hội (trong đơn cần nêu tên gọi của Hội, tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội.

2.    Danh sách Ban vận động thành lập Hội.

4.    Sơ yếu lý lịch của đại diện Ban vận động thành lập Hội (có chứng nhận của địa phương hoặc cơ quan).

5.    Điều lệ dự thảo.

II. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Gửi về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (Số 129 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

​B. THÀNH LẬP HỘI

v  Thủ tục thành lập Hội

I. Hồ sơ gồm có:

1. Đơn xin thành lập Hội

2. Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội và Danh sách Ban vận động đã được Sở Ngoại vụ công nhận.

3. Dự thảo điều lệ Hội.

4. Báo cáo quá trình vận động và Dự kiến phương hướng hoạt động.

5. Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

6. Lý lịch tư pháp của người đứng đầu Ban vận động.

7. Danh sách hội viên có chữ ký xác nhận của Trưởng ban Ban vận động.

8. Văn bản xác nhận trụ sở và tài sản của hội.

9. Danh sách dự kiến Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra.

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

II. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Gửi về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (Số 129 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

(Căn cứ nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 quy  định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; theo hướng dẫn của Sở nội vụ về thủ tục Thành lập Hội)

CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai