Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Đồng Nai đất nước con người
Hiệp định Paris về Việt Nam: Thắng lợi của sức mạnh tổng hợp dân tộc và ngoại giao nhân dân
Cập nhật 20/09/2018 08:07 Xem với cỡ chữ

Năm nay tròn 45 năm Hiệp định Paris "về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam"  được ký kết. Đây là một thắng lợi lịch sử trong đấu tranh ngoại giao của Việt Nam, trong đó có cả ngoại giao nhân dân. Thắng lợi của hội nghị này là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp của dân tộc cả trên chiến trường, cả trên bàn đàm phán và cả từ sức mạnh và sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tại Pháp.

ba-Binh1.jpg

Bà Nguyễn Thị Bình, Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris


Ít có cuộc đàm phán nào diễn ​ra với khoảng thời gian dài, với nhiều phiên họp như Hội nghị Paris về Việt Nam. Thời gian đàm phán kéo dài từ ngày 13 tháng 5 năm 1968 đến ngày 27 tháng 01 năm 1973. Trong gần 5 năm , hội nghị đã trải qua 202 phiên họp công khai và 45 cuộc gặp riêng giữa Việt Nam và Mỹ. Đây là cuộc đấu trí trên bàn ngoại giao giữa những một nền ngoại giao Việt Nam non trẻ với nền ngoại giao và những nhà thương thuyết được xem là đầu sỏ của một siêu cường thế giới. Cuối cùng, công lý và hòa bình đã chiến thắng với việc các bên cùng chấp nhận ký kết bản hiệp định lịch sử ngày 27 tháng 01 năm 1973 chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nội dung của Hiệp định bao gồm 9 chương, đây cũng chính là 9 điểm mà Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thống nhất với nhau vào tháng 10 năm 1972 với xương sống là tuyên bố 10 điểm của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam trước đó.

Nội dung cơ bản của Hiệp định là Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi hiệp định Geneva về sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, theo đó, Việt Nam là một quốc gia thống nhất, miền Bắc và miền Nam không phải hai quốc gia riêng biệt mà chỉ là hai vùng tập kết quân sự khác nhau. Các bên tiens hành ngừng bắn trên toàn Việt Nam bắt đầu từ ngày 27 tháng 01 năm 1973. Ở miền Nam tất cả các đơn vị quân sự Mỹ và đồng minh, hai bên miền Nam Việt Nam ở nguyên vị trí (không áp dụng với Quân đội nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hoạt động quân sự của Hoa Kỳ chống Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng mọi lực lượng trên bộ, trên không, trên biển…Các bên tiến hành trao trả tù binh. Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cam kết tôn trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài. Để bảo đảm và giám sát việc thực hiện hiệp định, một ủy ban kiểm soát và giám sát quốc tế và Ban liên hợp quân sự bốn bên (gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hoa Kỳ, Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hoà), Ban liên hợp quân sự hai bên (Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hoà) sẽ được thành lập. Các bên tham gia Hội nghị phải triệt để tôn trọng Hiệp định Geneva năm 1954 về Campuchia và Hiệp định Geneva năm 1962 về Lào đã công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân hai nước về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ các nước đó. Hoa Kỳ sẽ đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công việc xây dựng sau chiến tranh ở Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trên toàn Đông Dương. Tất cả các bên đồng ý thi hành hiệp định. Và hiệp định được sự bảo trợ của quốc tế thông qua việc các quốc gia ký nghị định thư quốc tế về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam.

Hiệp định Paris có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước của dân tộc ta. Đây chính là văn bản pháp lý quan trọng, toàn diện và đầy đủ nhất mà ở đó có cường quốc được xem là số một của thế giới là Hoa Kỳ phải cam kết tôn tôn trọng độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nhớ về sự kiện trọng đại này, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, khi ấy là Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Ccash mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã xúc động ghi trong hồi ký của mình rằng khi đặt bút ký hiệp định lịch sử này bà đã vô cùng xúc động, nghĩ đến “đồng bào, đồng chí, đến bạn bè ở cả hai miền Nam Bắc…”. Bà Nguyễn Thị Bình cũng khẳng định thắng lợi này là “ân tình sâu đậm mà cả thế giới giành cho cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta”.

Thắng lợi của việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973 trước hết là thắng lợi từ sự hy sinh vô bờ bến của đồng bào, chiến sỹ hai miền Nam Bắc, nhưng đó cũng là thắng lợi của tình đoàn kết quốc tế, của bạn bè quốc tế đã giành cho công cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam; thắng lợi từ sự ủng hộ to lớn của bà con người Việt ở nước ngoài. Trong Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước”, Bà Nguyễn Thị Bình đã không khỏi xúc động cho biết trong suốt thời gian đám phán ở Pháp, cả hai đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã được Đảng Cộng sản Pháp và bà con Việt Kiều giúp đỡ rất tận tình khi viết: “Tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc bà con Việt Kiều tại Pháp và các nước xung quanh, cảm ơn bạn bè quốc tế đã hết lòng vì cuộc chiến đấu của chúng ta”.

Thắng lợi của Hội nghị Paris năm 1973 là một mốc son chói lọi trong lịch sử đau thương và anh dũng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX; đó là thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Thắng lợi này đã để lại những bài học vô cùng quý giá cho công tác ngoại giao, nhất là ngoại giao nhân dân trong bối cảnh hội nhập sâu rộng quốc tế hiện nay.

                                                                              Vũ Trung Kiên
CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai