Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Cấp giấy phép hoạt động PCPNN
Thông tin tháng 5/2018 về tổ chức phi chính phủ nước ngoài Được cấp Giấy Đăng ký hoạt động tại Đồng Nai
Cập nhật 29/05/2018 15:41 Xem với cỡ chữ

Trong tháng 4/2018, có 02 tổ chức PCPNN được Cục Ngoại vụ, Bộ ngoại giao cấp Giấy Đăng ký hoạt động tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai: Tổ chức: Stichting CNV Internationaal (CNV Internationaal), quốc tịch Hà L​an và Fédẻation Handicap Internaitional (HI), quốc tịch Pháp.

1. Tổ chức Stichting CNV Internationaal (CNV Internationaal) được thành lập với mục đích hoạt động góp phần hỗ trợ mang lại những quyền lợi thỏa đáng cho người lao động, hướng tới việc tăng cường vị trí của người lao động cả nền kinh tế chính thức và không chính thức. CNV Internationaal hoạt động tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai từ năm 2017, với kế hoạch hoạt động giai đoạn 2019 – 2023: Triển khai dự án “Thúc đẩy đối thoại xã hội và thương lượng tập thể trong ngành may mặc”.

2. Tổ chức Fédẻation Handicap Internaitional (HI), trong thời gian qua đã triển khai những hoạt động đóng góp tích cực trong công tác nghiên cứu dị tật bẩm sinh cũng như các hoạt động nhằm hỗ trợ và phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại Đồng Nai, HI/Bỉ (nay được sáp nhập trở thành thành viên của HI/ Pháp) đã có nhiều hoạt động tích cực đem lại lợi ích cộng đồng như: Dự án “An toàn giao thông vì cuộc sống tốt đẹp hơn” từ năm 2008 - 2011; dự án “Việc làm và an sinh xã hội cho người khuyết tật Đồng Nai” từ năm 2011 - 2014;  dự án “Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng” từ năm 2016 - 2020 và dự án “Không hoàn lại hỗ trợ vay vốn người khuyết tật” năm 2017.  

CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai