Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Hoạt động của Hội Việt Nam - Mỹ
Phát triển mạng lưới hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ (12/03/2019 15:36)
Ngày 26-2-2019, tại Hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (khóa I) nhằm triển khai Chương trình hoạt động của Hội năm 2019.

Xem thêm ...

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI (27/12/2018 16:13)
Sáng ngày 14-12-2018, tại Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp cùng Ban vận động thành lập Hội tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là Hội hữu nghị thành viên thứ 09 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động.

Xem thêm ...

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai