Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Phê duyệt chủ trương, dự án
Thông tin tháng 3/2018 về tổ chức phi chính phủ nước ngoài Được cấp Giấy Đăng ký lập văn phòng dự án tại Đồng Nai (26/03/2018 13:42)
​Vừa qua, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhận được văn bản số 101/CNV-VPDA ngày 15/01/2018 của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao về Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam của tổ chức Wildlfe Conservation Society (WCS), quốc tịch Hoa kỳ. Theo đó, tỉnh Đồng Nai có tên trong danh sách địa bàn hoạt động, hợp tác của tổ chức.

Xem thêm ...

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai