Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thứ 6 - 26/02/2016
“Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”
Việt Nam - Lào: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)
Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2022)
Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
Thực hiện phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” trong đối ngoại nhân dân

Đối ngoại nhân dân là hoạt động đối ngoại có sự tham gia rộng rãi của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở các cấp không nhân danh Đảng, Nhà nước và Chính phủ; của các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, nhà báo, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, các doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế của Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

DNND-PHAM XUAN HArs.jpg
ThS. Phạm Xuân Hà - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Tác giả bài viết

Trong thời kỳ đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại chung, góp phần vào việc tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19/9/2019, Ban Bí thư Trung ưng đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW, về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới đã khẳng định tiếp tục phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “Chủ động, Linh hoạt, Sáng tạo, Hiệu quả”.

Để công tác đối ngoại nhân dân phát huy được phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai luôn chủ động bám sát chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 8485-CV/TU, ngày 17/02/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư; yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để mở rộng đối ngoại nhân dân, Đồng Nai chú trọng thành lập các hội hữu nghị song phương với các nước có mối quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện với Việt Nam cũng như hợp tác kinh tế - văn hóa với Đồng Nai. Tính đến tháng 4/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) tỉnh đã vận động thành lập  được 09 Hội hữu nghị song phương (Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nga, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Pháp, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Hoa Kỳ) với gần 8.000 hội viên. Bên cạnh đó, LHCTCHN tỉnh hướng dẫn các hội hữu nghị phát triển mạng lưới hội viên và chi hội trực thuộc tại các trường học, doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh theo đặc điểm của từng Hội. 

LHCTCHN tỉnh chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân trên địa bàn tỉnh để huy động, tập hợp nguồn lực tham gia công tác đối ngoại nhân dân. Tạo sự đồng bộ, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc thù, thế mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các đoàn thể, tránh sự chồng chéo về nội dung. Hoạt động của các hội hữu nghị đã từng bước trở thành cầu nối, tăng cường sự hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị; thiết lập và mở rộng mối quan hệ giao lưu, đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân Đồng Nai với các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân các nước. Các hội hữu nghị tích cực triển khai các hoạt động gắn kết hội viên với công tác Hội như: Tổ chức gặp gỡ cán bộ, hội viên; trao tặng học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Đồng Nai; tổ chức đoàn thăm lại những địa phương đã từng chiến đấu và công tác giúp bạn tại Lào và Campuchia. Một số hội hữu nghị (Hàn Quốc, Thái Lan…) còn nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp FDI chung tay hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, tạo mối quan hệ gắn kết, bền vững giữa doanh nghiệp và bạn bè quốc tế với Nhân dân tỉnh nhà.

LHCTCHN tỉnh đã chủ động thiết lập mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán và tổ chức nhân dân các nước; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức các sự kiện giao lưu Nhân dân, các sự kiện chính trị - đối ngoại có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Vào các dịp kỷ niệm các ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quốc khánh và lễ lớn của các nước, Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên đều có các hoạt động chào mừng đặc sắc như: Họp mặt hội viên, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức lễ kỷ niệm…

DNND-PHAM XUAN HA-CAC TONG LANH SUrs.JPG

 Đại biểu và Tổng Lãnh sự các nước trong khối ASEAN tham dự kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN do Liên hiệp Hữu nghị Đồng Nai tổ chức.

Kết quả từ khi thành lập đến nay (từ năm 2014), LHCTCHN thành viên đã tổ chức hơn 40 sự kiện chính trị đối ngoại nhân dân, trong mỗi sự kiện được tổ chức trang trọng, thắm tình hữu nghị, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và nhận được sự tham gia của Tổng Lãnh sự các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp FDI, tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Nhân dân Đồng Nai với các nước. Nhiều hoạt động giao lưu Nhân dân nhận được sự tham gia đông đảo của bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân với nhiều ý nghĩa và tình cảm tốt đẹp. Trong đó, nổi bật là các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và phát động năm ASEAN 2015 trên địa bàn tỉnh; các hoạt động kỷ niệm năm thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn, kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga…

Các hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh trong những năm qua đã góp phần chuyển tải thông tin về con người, văn hóa Việt Nam, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, chế độ ưu việt của Việt Nam, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới. Liên hiệp đã phát huy tốt vai trò của Cơ quan Thường trực của Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động tăng cường hỗ trợ hoạt động và vận động các tổ chức PCPNN chung tay hỗ trợ Việt Nam vượt qua dịch bệnh COVID-19 và tình trạng hạn mặn, lũ lụt tại một số địa phương, đảm bảo yêu cầu quản lý và vận động viện trợ các tổ chức PCPNN theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Để tiếp tục phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, trong thời gian tới cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện với sự chủ động trong phối hợp, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hình thức phong phú, đối tượng, địa bàn được mở rộng cả trong và ngoài nước, chuyển tải kịp thời những vấn đề thời sự, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng đến bạn bè trong khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHCTCHH Việt Nam trong tình hình mới.

Liên kết webiste

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đồng nai

Địa chỉ: Số 233, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (02513) 843.909 - Email: dufo.dn@gmail.com​

Số giấy phép hoạt động: 40/GP-TTĐT​ ngày 10/6/2021