Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thứ 6 - 26/02/2016
“Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”
Việt Nam - Lào: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)
Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2022)
Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
Danh mục chương trình, dự án kêu gọi vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025 LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (DỰ ÁN SỐ 10 – DỰ ÁN SỐ 20)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (DỰ ÁN SỐ 10 – DỰ ÁN SỐ 20)

 

Dự án số 10

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Phú Lập.

2. Địa điểm dự án:Xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú

4. Mục tiêu của dự  án: Mở  rộng diện tích đất và xây dựng 10 phòng chức năng (Nhà

đa năng, 01 phòng Tin học, 01 phòng thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng CNTT,

01 phòng chờ  của giáo viên, 01 phòng truyền thống, 01 phòng Hiệu trưởng, 02 phòng

Phó Hiệu trưởng) ở điểm trường chính để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã

nông thôn mới nâng cao 590 học sinh trong độ tuổi Tiểu học ở vùng sâu, vùng xa xã

Phú Lập, huyện Tân Phú có điều kiện tốt nhất trong việc học tập và vui chơi.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Thông tin chi tiết về  dự  án: Mở  rộng diện tích đất và xây dựng 10 phòng chức

năng (Nhà đa năng, 01 phòng Tin học, 01 phòng thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng

CNTT, 01 phòng chờ của giáo viên, 01 phòng truyền thống, 01 phòng Hiệu trưởng,

02 phòng Phó Hiệu trưởng).

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 11.000.000.000 đồng. Trong đó:

- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 10.000.000.000 đồng

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 1.000.000.000 đồng.

5.3. Thông tin thêm về đơn vị nhận viện trợ:

- Tên: Trường Tiểu học Phú Lập.

- Địa chỉ: Xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

- Năm thành lập: 1990.

- Người đứng đầu đơn vị: Ông Huỳnh Tấn Khoa, chức vụ: Hiệu trưởng.

- Điện thoại: 0974908323.

-Email: thcs.nuituong.tanphu@dongnai.edu.vn.

5.4. Hiệu quả của dự án: Nếu dự án được đầu tư số học sinh của trường Tiểu học Phú

Lập, xã Phú Lập sẽ  được học trong các phòng học khang trang sạch đẹp, đạt chuẩn

của Bộ  GDĐT quy định, không phải học trong các phòng học đã xuống cấp, từ  đó

cải thiện chất lượng giáo dục; phụ  huynh có con em học tại trường cũng an tâm để

lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương.

5.5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng 

 

Dự án số 11

1.  Tên dự án: Sửa chữa trường THCS Phú Thịnh.             

2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.

4. Mục đích dự  án: Dự  án được đầu tư  440 học sinh của trường THCS Phú Thịnh,

xã Phú Thịnh có điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp

cửu khi các em xảy ra tai nạn, ốm đau; phụ huynh có con em học tại trường cũng an

tâm để lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Xây dựng 01 phòng y tế  diện tích 60m2 và trang thiết bị  y tế  theo hướng

đạt chuẩn để  xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã nông thôn mới nâng cao,

giúp cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú có điều kiện tốt

nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu khi các em xảy ra tai nạn,

ốm đau.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 400.000.000 đồng.

- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 350.000.000 đồng.

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 12

1. Tên dự án:   Sửa chữa trường THCS Núi Tượng.             

2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.

4. Mục đích dự án: Dự  án được đầu tư 348 học sinh của trường THCS Núi Tượng,

xã Núi Tượng có điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp

cửu khi các em xảy ra tai nạn, ốm đau; phụ huynh có con em học tại trường cũng an

tâm để lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Xây dựng 01 phòng y tế  diện tích 60m2 và trang thiết bị  y tế  theo hướng

đạt chuẩn để  xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã nông thôn mới nâng cao,

giúp cho học sinh  ở  vùng sâu, vùng xa xã Núi Tượng, huyện Tân Phú có điều kiện

tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu khi các em xảy ra tai

nạn, ốm đau.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 400.000.000 đồng.

- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 350.000.000 đồng.

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 13

1. Tên dự án:   Sửa chữa trường Tiểu học Trần Quốc Toản.            

2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.

4. Mục đích dự án: Dự án được đầu tư 588 học sinh của trường Tiểu học Trần Quốc

Toản, xã Phú Xuân có điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ

cấp cửu khi các em xảy ra tai nạn, ốm đau; phụ huynh có con em học tại trường cũng

an tâm để lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Xây dựng 01 phòng y tế diện tích 60m2 và trang thiết bị y tế theo hướng

đạt chuẩn, sửa chữa, sơn lại các phòng học tại điểm trường phụ (ấp Bàu Chim), vẽ

tranh ở điểm trường chính và thực hiện giao lưu giữa học sinh và nhóm sinh viên

Hàn Quốc để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã nông thôn mới nâng cao,

giúp cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa xã Phú Xuân, huyện Tân Phú có điều kiện tốt

nhất trong việc vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu khi các

em xảy ra tai nạn, ốm đau.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 450.000.000 đồng.

- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 400.000.000 đồng.

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 14

1. Tên dự án:  Sửa chữa trường Tiểu học Kim Đồng.              

2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.

4. Mục đích dự án: Dự án được đầu tư 758 học sinh của trường Tiểu học Kim Đồng,

xã Phú Thịnh có điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp

cửu khi các em xảy ra tai nạn, ốm đau; phụ huynh có con em học tại trường cũng an

tâm để lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương..

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Xây dựng 01 phòng y tế  diện tích 60m2 và trang thiết bị  y tế  theo hướng

đạt chuẩn để  xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã nông thôn mới nâng cao,

giúp cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú có điều kiện tốt

nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu khi các em xảy ra tai nạn,

ốm đau..

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 350.000.000 đồng.

- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 350.000.000 đồng.

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 15

1.  Tên dự án:  Sửa chữa trường Mầm non Cát Tiên.               

2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.

4. Mục đích dự án: Dự án được đầu tư 185 học sinh của trường Mầm non Cát Tiên,

xã Tà Lài có điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu

khi các em xảy ra tai nạn, ốm đau; phụ huynh có con em học tại trường cũng an tâm

để lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Xây dựng 01 phòng y tế  diện tích 60m2 và trang thiết bị  y tế  theo hướng

đạt chuẩn để  xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã nông thôn mới nâng cao,

giúp cho học  sinh  ở  vùng sâu, vùng xa xã Tà Lài, huyện Tân Phú có điều kiện tốt

nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu khi các em xảy ra tai nạn,

ốm đau.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án:: 350.000.000 đồng.

- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 350.000.000 đồng.

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 16

1. Tên dự án:  Hệ máy xử lý nước sạch và xây dựng bếp ăn, trang thiết bị bếp ăn cho học

sinh trường Tiểu học Đồi 61.      

2. Địa điểm dự án: ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.

4. Mục đích dự án: Phục vụ cho 900 học sinh và thầy, cô giáo đang học tập bán trú

tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch và hệ  thống bếp, đảm bảo sức khỏe cho

các em trong quá trình học tập tại nhà trường.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Lắp đặt mới 01 hệ thống lọc nước đạt chuẩn theo quy định vệ sinh nước

sạch. Xây dựng bếp ăn với diện tích 100m2 và kèm theo trang thiết bị phục vụ việc

nấu ăn.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.200.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 17

1. Tên dự án:  Xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh

Khai.             

2. Địa điểm dự án:  xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.

4. Mục đích dự  án: Hiện tại khu nhà vệ  sinh cho giáo viên trường xây dựng từ  rất

lâu, nhà vệ  sinh chỉ  có một ngăn dùng chung rất bất tiện cho việc sử  dụng và cũng

không đảm bảo vệ sinh môi trường, không đạt chuẩn chất lượng tối thiểu theo đánh

giá hàng năm của trường tiểu học. Nếu dự án triển khai giúp 32 giáo viên, công nhân

viên nhà trường tiếp cận môi trường vệ sinh sạch đẹp.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Xây dựng mới nhà vệ sinh kích thước khoảng 5x5 = 25m2.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 500.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 18

1. Tên dự án: Hệ thống nguồn nước sạch, giếng nước và máy lọc nước cho trường

Tiểu học Cây Điệp.       

2. Địa điểm dự án: ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.

4.  Mục đích dự án: Cung cấp hệ  thống nước sạch phục vụ  cho 743 học sinh đang

học tập bán trú tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các

em trong quá trình học tập tại nhà trường.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Lắp đặt mới hệ thống lọc nước đạt chuẩn theo quy định vệ sinh nước

sạch.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 250.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 19

1. Tên dự án: Hệ  thống nguồn nước sạch, máy lọc nước cho trường Mẫu giáo Tân

Lập.      

2. Địa điểm dự án: ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.

4.  Mục đích dự  án: Cung cấp hệ  thống nước sạch phục vụ  cho 300 học sinh đang

học tập bán trú tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các

em trong quá trình học tập tại nhà trường.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Lắp đặt mới hệ thống lọc nước đạt chuẩn theo quy định vệ sinh nước

sạch.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 150.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 20

1. Tên dự án:  Lắp dặt bình lọc nước cho trường THCS Nguyễn Bá Ngọc.      

2. Địa điểm dự án: ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.

4.  Mục đích dự  án: Cung cấp hệ  thống nước sạch phục vụ  cho hơn 400 học sinh

đang học tập tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các

em trong quá trình học tập tại nhà trường.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Lắp đặt 02 bình lọc nước inox sus304 (1.500 lít), với số tiền 12.000.000

đ/ bình

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 24.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

 

 

Liên kết webiste

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đồng nai

Địa chỉ: Số 233, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (02513) 843.909 - Email: dufo.dn@gmail.com​

Số giấy phép hoạt động: 40/GP-TTĐT​ ngày 10/6/2021