Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thứ 6 - 26/02/2016
“Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”
Việt Nam - Lào: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)
Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2022)
Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
Danh mục chương trình, dự án kêu gọi vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025 LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Dự án số 1

1. Tên dự án: Xây dựng phân hiệu ấp 10 trường Mầm non Sông Ray.        

2. Địa điểm dự án: Xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ.

4. Mục đích dự án: Phân hiệu ấp 10 trường MN Sông Ray đang mượn 02 phòng học

của trường Tiểu học Hòa Bình để tổ chức các hoạt động dạy và học. Vì vậy việc đầu

tư xây dựng phân hiệu mầm non tại ấp 10 xã Sông Ray là rất cần thiết, vừa giải quyết

được nơi học tập cho trẻ em ấp 10, các ấp lân cận của xã Sông Ray đồng thời thu hút

được trẻ em ấp La Hoa, xã Xuân Đông ra lớp.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô:

a. Hạng mục xây dựng  mới: 04 phòng học, 01 nhà bếp, 01 phòng làm việc (văn

phòng) cho giáo viên. Cổng, tường rào sân chơi.

b. Hạng mục thiết bị: Thiết bị kèm theo hạng mục xây mới.

5.2. Tổng vốn: 2.600.000.000 đồng. Trong đó:

- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 1.800.000.000 đồng.

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 800.000.000 đồng.

5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 2

1.  Tên dự án: Xây dựng trường Mầm non Xuân Đông –  Bể Bạc.    

2.  Địa điểm dự án:  Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ.

4. Mục đích dự án: Việc đầu tư xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng cho

trường là rất cần thiết, giải quyết được nơi học tập cho trẻ em ấp Bể Bạc, các ấp lân

cận của xã Xuân Đông góp phần thu hút 100% trẻ  em trong độ  tuổi mầm non đến

trường.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô:

a. Hạng mục xây dựng mới:

- 06 phòng học gồm 04 phòng học thay thế phòng đã xuống cấp, 02 phòng: âm nhạc, thể chất.

- 01 nhà bếp, 01 phòng hội đồng giáo viên

- Cổng, tường rào sân chơi;

b. Hạng mục thiết bị: Thiết bị kèm theo hạng mục xây mới

5.2. Tổng vốn: 3.800.000.000 đồng. Trong đó:

- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 2.800.000.000 đồng.

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 1.000.000.000 đồng.

5.3. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 3

1.  Tên  dự  án:  Nâng  cấp,  sửa  chữa  phòng  học  trường  tiểu  học  Nguyễn  Tri

Phương

2. Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ

4. Mục đích của dự án:

- Xây dựng thay thế phòng học xuống cấp để đảm bảo 01 lớp học/01 phòng, bổ sung

phòng học bộ môn, sửa chữa các hạng mục còn thiếu và xuống cấp.

-  Tạo điều kiện thuận lợi để  trẻ  em tại  ấp 3, ấp 4, xã Nguyễn Tri Phương và các ấp

lân cận bao gồm trẻ em các dân tộc thiểu số sống tại địa phương được đến trường và

được thụ hưởng các chính sách giáo dục của Nhà nước.

- Huy động và thu hút 100% trẻ em trong độ tuổi và trẻ em các dân tộc thiểu số đến

trường góp phần hoàn thành kế hoạch phổ cập giáo dục Tiểu học, xóa mù chữ tại địa

phương.

-  Tạo chuyển biến cơ bản về  văn hóa, giáo dục và các vấn đề  xã hội khác nhằm cải

thiện một bước quan trọng về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đạt được

các tiêu chí nông thôn mới về giáo dục.

5. Nội dung đề nghị tài trợ

5.1. Thông tin chi tiết về dự án

- Xây dựng mới 10 phòng học (5 trệt, 5 lầu).

- Thiết bị bổ sung bao gồm: 04 bàn làm việc giáo viên + 04 ghế; 04 bảng dạy học; 04

tủ hồ sơ giáo viên; 64 bàn học sinh loại (02 chỗ ngồi) + 128 ghế.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án (tạm tính): 5.000.000.000 đồng. Trong đó:

- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 3.000.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 2.000.000.000 đồng.

5.3. Thông tin về đơn vị nhận viện trợ

Tên: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

Năm thành lập: 1993;

Người đứng đầu đơn vị: Bà Phạm Thị Hải Hà;

Điện thoại: 0978038090;

Email: thnguyentriphuong03@gmail.com.

5.4. Các hiệu quả của dự án:

a. Hiện trạng trước khi đầu tư xây dựng:

+ Có 06 phòng học.

+ Phòng học xuống cấp, thiếu 01 phòng học, 01 phòng Âm Nhạc, 01 phòng Mỹ  thuật,

01 phòng tin học nên chưa đảm bảo tốt cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh

trong trường.

b. Hiệu quả của dự án sau khi được đầu tư xây dựng:

+ Tổng số phòng học: 07 phòng/7 lớp

+ Có đủ  các phòng học bộ  môn theo quy định: 01 phòng Âm Nhạc, 01 phòng Mỹ

thuật, 01 phòng tin học

+ Tổng số học sinh: 161

+ Đảm bảo tốt cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh

trong trường.

5.5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 10 tháng

 

Dự án số 4

1. Tên dự  án: Xây dựng 8 phòng học (4 trệt, 4 lầu) tại trường THCS Lý Tự

Trọng.

2. Địa điểm: xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện thống Nhất

4. Mục tiêu của dự án:

Do dãy phòng học của trường THCS Lý Tự Trọng đã xây dựng từ năm 1992 đến nay

đã xuống cấp, cần thay thế xây mới 12 phòng học, tạo điều kiện cho học sinh được

học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất.

5. Nội dung đề nghị tài trợ

5.1. Thông tin chi tiết về dự án.

- Xây dựng mới 12 phòng học gồm (6 trệt, 6 lầu), trên khuôn viên hiện hữu 06 phòng

bị xuống cấp.

- Trang, thiết bị dạy học bao gồm: 12 bàn làm việc giáo viên + 123 ghế; 12 bảng dạy

học; 12 tủ hồ sơ giáo viên; 240 bàn học sinh loại (02 chỗ ngồi) + 240 ghế.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 8.000.000.000 đồng. Trong đó:

- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ 70%: 5.600.000.000 đồng

- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương 30%: 2.400.000.000 đồng.

5.3. Đơn vị nhận viện trợ:

Tên đơn vị: Trường THCS Lý Tự Trọng;

Địa chỉ: xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Năm thành lập: 1976; năm xây dựng phòng học: 1992;

Người đứng đầu đơn vị: Trương Công Đức;

Điện thoại: 0251.964.058;

Email: truongcongduc104@yahoo.com.vn;

5.4. Các hiệu quả của dự án:

Thay thế các phòng học đã xuống cấp, tạo điều kiện để các em học sinh được học tập

trong môi trường tốt nhất.

5.5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng

 

Dự án số 5

1. Tên dự án: Xây dựng 12 phòng học tại trường Tiểu học Tín Nghĩa.

2. Địa điểm: Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện thống Nhất

4. Mục tiêu của dự án:

Nhằm xây dựng thêm 12 phòng học (6 trệt, 6 lầu), tạo điều kiện cho học sinh trường

Tiểu học Tín Nghĩa (số  học sinh hiện tại là 478 HS/16 lớp) có điều kiện về  phòng

học để được học 2 buổi/ngày và thực hiện chương trình thay sách giáo khoa mới của

Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2020.

5. Nội dung đề nghị tài trợ

5.1. Thông tin chi tiết về dự án.

- Xây dựng mới 12 phòng học gồm (6 trệt, 6 lầu), trên khuôn viên hiện hữu 06 phòng

bị xuống cấp.

- Trang, thiết bị dạy học bao gồm: 12 bàn làm việc giáo viên + 123 ghế; 12 bảng dạy

học; 12 tủ hồ sơ giáo viên; 240 bàn học sinh loại (02 chỗ ngồi) + 240 ghế.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 10.000.000.000 đồng. Trong đó:

- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ 70%: 7.000.000.000 đồng

- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương 30%: 3.000.000.000 đồng.

5.3. Đơn vị nhận viện trợ:

Tên đơn vị: Trường Tiểu học Tín Nghĩa;

Địa chỉ: ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Năm thành lập: 1990; năm xây dựng phòng học: 1995;

Người đứng đầu đơn vị: Bùi Thị Nga;

Điện thoại: 0251.788.475;

Email: tieuhoctinnghia@gmail.com;

5.4. Các hiệu quả của dự án:

Thay thế  các phòng học đã  xuống cấp, giúp 478 học sinh của trường có đủ  phòng

học; đảm bảo nhu cầu học tập hiện tại và đáp  ứng yêu cầu về  phòng học trong chương

trình thay sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện từ năm 2020.

5.5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng

 

Dự án số 6

1.  Tên dự án: Xây dựng trường Mầm non Đắk Lua.            

2. Địa điểm dự án:  xã Đắk Lua, huyện Tân Phú.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.

4. Mục đích dự án: Sửa chữa 04 phòng học, nhà bếp, nâng cấp sàn, đường, hàng rào,

bổ  sung trang thiết bị  dạy học giúp cho khoảng 100 cháu trong độ  tuổi Mầm non ở

vùng sâu, vùng xa xã Đắk Lua có điều kiện tốt nhất trong việc học tập và vui chơi.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Quy mô: Sửa chữa 04 phòng học, nhà bếp, nâng cấp sàn, đường, hàng rào, bổ

sung trang thiết bị dạy học.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.200.000.000 đồng. Trong đó:

- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 900.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 300.000.000 đồng

5.3. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

 

Dự án số 7

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Núi Tượng.

2. Địa điểm: Xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.

4. Mục đích của dự án: Xây dựng 03 phòng học để thay thế cho 02 phòng học cũ đã

xuống cấp, nâng cấp sân, đường, hàng rào, bổ  sung trang thiết bị  dạy và học giúp cho

khoảng 90 cháu trong độ  tuổi Mầm non ở  vùng sâu, vùng xa xã Núi Tượng, huyện

Tân Phú có điều kiện tốt nhất trong việc học tập và vui chơi.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Thông tin chi tiết về  dự  án: Xây dựng 03 phòng học để  thay thế  cho 02 phòng

học cũ đã xuống cấp, nâng cấp sân, đường, hàng rào, bổ  sung trang thiết bị  dạy và

học

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 2.300.000.000đ. Trong đó:

- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 1.800.000.000 đồng

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 500.000.000 đồng.

5.3. Thông tin thêm về đơn vị nhận viện trợ:

- Tên: Trường Mầm non Núi Tượng.

- Địa chỉ: Xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

- Năm thành lập: 1990.

- Người đứng đầu đơn vị: Lê Thị Lài, chức vụ: Hiệu trưởng.

- Điện thoại: 0384859252

-Email: mn.nuitong.tanphu@dongnai.edu.vn.

5.4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng

 

Dự án số 8

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Núi Tượng.

2. Địa điểm: Xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (cách trung tâm huyện

Tân Phú 20km và cách Thành phố Biên Hoà 120km).

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.

4. Mục đích của dự án: Giúp cho khoảng 348 học sinh trong độ tuổi THCS ở vùng

sâu, vùng xa xã Núi Tượng, huyện Tân Phú có điều kiện tốt nhất trong việc học tập

và vui chơi.

5. Nội dung đề nghị tài trợ:

5.1. Thông tin chi tiết về dự án: Xây dựng 6 phòng chức năng: 01 phòng Tin học, 01

phòng thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng CNTT, 01 phòng chờ của giáo viên, 01

phòng truyền thống.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 5.000.000.000 đồng. Trong đó:

- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 4.500.000.000 đồng

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 500.000.000 đồng.

5.3. Thông tin thêm về đơn vị nhận viện trợ:

- Tên: Trường THCS Núi Tượng.

- Địa chỉ: Xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

- Năm thành lập: 1990.

- Người đứng đầu đơn vị: Trương Thị Khuyên, chức vụ: Hiệu trưởng.

- Điện thoại: 0972266715

-Email: thcs.nuituong.tanphu@dongnai.edu.vn.

5.4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng.

 

Dự án số 9

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

2. Địa điểm: Xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (cách trung tâm huyện Tân

Phú 60km và cách Thành phố Biên Hoà 180km).

3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú

4. Mục tiêu của dự  án: Xây dựng 10 phòng học, 01 phòng Tin học, 01 phòng thiết

bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng CNTT, 01 phòng chờ của giáo viên, 01 nhà vệ sinh,

01 nhà xe, 01 nhà bảo vệ, sân, đường giúp cho khoảng 250 học sinh trong  độ  tuổi

Tiểu học ở vùng sâu, vùng xa xã Đắk Lua, huyện Tân Phú có điều kiện tốt nhất trong

việc học tập và vui chơi.

5. Nội dung đề nghị tài trợ: 

5.1. Thông tin chi tiết về  dự  án: Xây dựng 10 phòng học, 01 phòng Tin học, 01 phòng

thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng CNTT, 01 phòng chờ của giáo viên, 01 nhà vệ

sinh, 01 nhà xe, 01 nhà bảo vệ, sân, đường.

5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 9.000.000.000 đồng. Trong đó:

- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 8.500.000.000 đồng

- Kinh phí đối ứng của địa phương: 500.000.000 đồng.

5.3. Thông tin thêm về đơn vị nhận viện trợ:

- Tên: Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

- Địa chỉ: Xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

- Năm thành lập: 1990.

- Người đứng đầu đơn vị: Văn Đăng Thủy, chức vụ: Hiệu trưởng.

- Điện thoại: 0902945452

-Email: th.nguyenbangoc.tanphu@dongnai.edu.vn.

5.4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng

 


Liên kết webiste

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đồng nai

Địa chỉ: Số 233, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (02513) 843.909 - Email: dufo.dn@gmail.com​

Số giấy phép hoạt động: 40/GP-TTĐT​ ngày 10/6/2021