Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thứ 6 - 26/02/2016
“Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”
Việt Nam - Lào: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)
Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2022)
Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
Danh mục chương trình, dự án kêu gọi vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2025
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Dự án số 1
1. Tên dự án: Xây dựng phân hiệu ấp 10 trường Mầm non Sông Ray.         
2. Địa điểm dự án: Xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ.
4. Mục đích dự án: Phân hiệu ấp 10 trường MN Sông Ray đang mượn 02 phòng học 
của trường Tiểu học Hòa Bình để tổ chức các hoạt động dạy và học. Vì vậy việc đầu 
tư xây dựng phân hiệu mầm non tại ấp 10 xã Sông Ray là rất cần thiết, vừa giải quyết 
được nơi học tập cho trẻ em ấp 10, các ấp lân cận của xã Sông Ray đồng thời thu hút 
được trẻ em ấp La Hoa, xã Xuân Đông ra lớp.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
a. Hạng mục xây dựng  mới: 04 phòng học, 01 nhà bếp, 01 phòng làm việc (văn 
phòng) cho giáo viên. Cổng, tường rào sân chơi.
b. Hạng mục thiết bị: Thiết bị kèm theo hạng mục xây mới.
5.2. Tổng vốn: 2.600.000.000 đồng. Trong đó:
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 1.800.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 800.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 2
1 Tên dự án: Xây dựng trường Mầm non Xuân Đông –  Bể Bạc.    
2.  Địa điểm dự án:  Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ.
4. Mục đích dự án: Việc đầu tư xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng cho 
trường là rất cần thiết, giải quyết được nơi học tập cho trẻ em ấp Bể Bạc, các ấp lân 
cận của xã Xuân Đông góp phần thu hút 100% trẻ  em trong độ  tuổi mầm non đến 
trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
a. Hạng mục xây dựng mới:
- 06 phòng học gồm 04 phòng học thay thế phòng đã xuống cấp, 02 phòng: âm nhạc, 
Thể chất.
- 01 nhà bếp, 01 phòng hội đồng giáo viên 
- Cổng, tường rào sân chơi; 
b. Hạng mục thiết bị: Thiết bị kèm theo hạng mục xây mới 
5.2. Tổng vốn: 3.800.000.000 đồng. Trong đó:
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 2.800.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 1.000.000.000 đồng.
5.3. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 
1.  Tên  dự  án:  Nâng  cấp,  sửa  chữa  phòng  học  trường  tiểu  học  Nguyễn  Tri 
Phương
2. Địa điểm: Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ
4. Mục đích của dự án: 
- Xây dựng thay thế phòng học xuống cấp để đảm bảo 01 lớp học/01 phòng, bổ sung 
phòng học bộ môn, sửa chữa các hạng mục còn thiếu và xuống cấp. 
-  Tạo điều kiện thuận lợi để  trẻ  em tại  ấp 3, ấp 4, xã Nguyễn Tri Phương và các ấp 
lân cận bao gồm trẻ em các dân tộc thiểu số sống tại địa phương được đến trường và 
được thụ hưởng các chính sách giáo dục của Nhà nước.
- Huy động và thu hút 100% trẻ em trong độ tuổi và trẻ em các dân tộc thiểu số đến 
trường góp phần hoàn thành kế hoạch phổ cập giáo dục Tiểu học, xóa mù chữ tại địa 
phương.
-  Tạo chuyển biến cơ bản về  văn hóa, giáo dục và các vấn đề  xã hội khác nhằm cải 
thiện một bước quan trọng về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đạt được 
các tiêu chí nông thôn mới về giáo dục. 
5. Nội dung đề nghị tài trợ
5.1. Thông tin chi tiết về dự án
- Xây dựng mới 10 phòng học (5 trệt, 5 lầu).
- Thiết bị bổ sung bao gồm: 04 bàn làm việc giáo viên + 04 ghế; 04 bảng dạy học; 04 
tủ hồ sơ giáo viên; 64 bàn học sinh loại (02 chỗ ngồi) + 128 ghế.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án (tạm tính): 5.000.000.000 đồng. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 3.000.000.000 đồng.
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 2.000.000.000 đồng.
5.3. Thông tin về đơn vị nhận viện trợ
Tên: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
Địa chỉ: Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;
Năm thành lập: 1993;
Người đứng đầu đơn vị: Bà Phạm Thị Hải Hà;
Điện thoại: 0978038090;
Email: thnguyentriphuong03@gmail.com.
5.4. Các hiệu quả của dự án: 
a. Hiện trạng trước khi đầu tư xây dựng:
+ Có 06 phòng học.
+ Phòng học xuống cấp, thiếu 01 phòng học, 01 phòng Âm Nhạc, 01 phòng Mỹ  thuật, 
01 phòng tin học nên chưa đảm bảo tốt cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh 
trong trường.
b. Hiệu quả của dự án sau khi được đầu tư xây dựng:
+ Tổng số phòng học: 07 phòng/7 lớp
+ Có đủ  các phòng học bộ  môn theo quy định: 01 phòng Âm Nhạc, 01 phòng Mỹ
thuật, 01 phòng tin học
+ Tổng số học sinh: 161
+ Đảm bảo tốt cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh 
trong trường.
5.5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 10 tháng 

Dự án số 4
1. Tên dự  án: Xây dựng 8 phòng học (4 trệt, 4 lầu) tại trường THCS Lý Tự
Trọng.
2. Địa điểm: xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện thống Nhất
4. Mục tiêu của dự án: 
Do dãy phòng học của trường THCS Lý Tự Trọng đã xây dựng từ năm 1992 đến nay 
đã xuống cấp, cần thay thế xây mới 12 phòng học, tạo điều kiện cho học sinh được 
học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất.
5. Nội dung đề nghị tài trợ
5.1. Thông tin chi tiết về dự án. 
- Xây dựng mới 12 phòng học gồm (6 trệt, 6 lầu), trên khuôn viên hiện hữu 06 phòng 
bị xuống cấp.
- Trang, thiết bị dạy học bao gồm: 12 bàn làm việc giáo viên + 123 ghế; 12 bảng dạy 
học; 12 tủ hồ sơ giáo viên; 240 bàn học sinh loại (02 chỗ ngồi) + 240 ghế.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 8.000.000.000 đồng. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ 70%: 5.600.000.000 đồng 
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương 30%: 2.400.000.000 đồng.
5.3. Đơn vị nhận viện trợ:
Tên đơn vị: Trường THCS Lý Tự Trọng;
Địa chỉ: xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
Năm thành lập: 1976; năm xây dựng phòng học: 1992;
Người đứng đầu đơn vị: Trương Công Đức; 
Điện thoại: 0251.964.058;
Email: truongcongduc104@yahoo.com.vn;
5.4. Các hiệu quả của dự án:
Thay thế các phòng học đã xuống cấp, tạo điều kiện để các em học sinh được học tập 
trong môi trường tốt nhất.
5.5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng

Dự án số 5
1. Tên dự án: Xây dựng 12 phòng học tại trường Tiểu học Tín Nghĩa.
2. Địa điểm: Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện thống Nhất
4. Mục tiêu của dự án: 
Nhằm xây dựng thêm 12 phòng học (6 trệt, 6 lầu), tạo điều kiện cho học sinh trường 
Tiểu học Tín Nghĩa (số  học sinh hiện tại là 478 HS/16 lớp) có điều kiện về  phòng 
học để được học 2 buổi/ngày và thực hiện chương trình thay sách giáo khoa mới của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2020.
5. Nội dung đề nghị tài trợ
5.1. Thông tin chi tiết về dự án. 
- Xây dựng mới 12 phòng học gồm (6 trệt, 6 lầu), trên khuôn viên hiện hữu 06 phòng 
bị xuống cấp.
- Trang, thiết bị dạy học bao gồm: 12 bàn làm việc giáo viên + 123 ghế; 12 bảng dạy 
học; 12 tủ hồ sơ giáo viên; 240 bàn học sinh loại (02 chỗ ngồi) + 240 ghế.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 10.000.000.000 đồng. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ 70%: 7.000.000.000 đồng
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương 30%: 3.000.000.000 đồng.
5.3. Đơn vị nhận viện trợ:
Tên đơn vị: Trường Tiểu học Tín Nghĩa;
Địa chỉ: ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
Năm thành lập: 1990; năm xây dựng phòng học: 1995;
Người đứng đầu đơn vị: Bùi Thị Nga;
Điện thoại: 0251.788.475;
Email: tieuhoctinnghia@gmail.com;
5.4. Các hiệu quả của dự án:
Thay thế  các phòng học đã  xuống cấp, giúp 478 học sinh của trường có đủ  phòng 
học; đảm bảo nhu cầu học tập hiện tại và đáp  ứng yêu cầu về  phòng học trong chương
trình thay sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện từ năm 2020.
5.5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng

Dự án số 6
1.  Tên dự án: Xây dựng trường Mầm non Đắk Lua.             
2. Địa điểm dự án:  xã Đắk Lua, huyện Tân Phú.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.
4. Mục đích dự án: Sửa chữa 04 phòng học, nhà bếp, nâng cấp sàn, đường, hàng rào, 
bổ  sung trang thiết bị  dạy học giúp cho khoảng 100 cháu trong độ  tuổi Mầm non ở
vùng sâu, vùng xa xã Đắk Lua có điều kiện tốt nhất trong việc học tập và vui chơi.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Sửa chữa 04 phòng học, nhà bếp, nâng cấp sàn, đường, hàng rào, bổ
sung trang thiết bị dạy học. 
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.200.000.000 đồng. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 900.000.000 đồng.
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 300.000.000 đồng
5.3. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 06 tháng. 

Dự án số 7
1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Núi Tượng.
2. Địa điểm: Xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.
4. Mục đích của dự án: Xây dựng 03 phòng học để thay thế cho 02 phòng học cũ đã 
xuống cấp, nâng cấp sân, đường, hàng rào, bổ  sung trang thiết bị  dạy và học giúp cho 
khoảng 90 cháu trong độ  tuổi Mầm non ở  vùng sâu, vùng xa xã Núi Tượng, huyện 
Tân Phú có điều kiện tốt nhất trong việc học tập và vui chơi.
5. Nội dung đề nghị tài trợ: 
5.1. Thông tin chi tiết về  dự  án: Xây dựng 03 phòng học để  thay thế  cho 02 phòng 
học cũ đã xuống cấp, nâng cấp sân, đường, hàng rào, bổ  sung trang thiết bị  dạy và 
học
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 2.300.000.000đ. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 1.800.000.000 đồng
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 500.000.000 đồng.
5.3. Thông tin thêm về đơn vị nhận viện trợ:
- Tên: Trường Mầm non Núi Tượng.
- Địa chỉ: Xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
- Năm thành lập: 1990.
- Người đứng đầu đơn vị: Lê Thị Lài, chức vụ: Hiệu trưởng.
- Điện thoại: 0384859252
-Email: mn.nuitong.tanphu@dongnai.edu.vn.
5.4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng

Dự án số 8
1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Núi Tượng.
2. Địa điểm: Xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (cách trung tâm huyện 
Tân Phú 20km và cách Thành phố Biên Hoà 120km).
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.
4. Mục đích của dự án: Giúp cho khoảng 348 học sinh trong độ tuổi THCS ở vùng 
sâu, vùng xa xã Núi Tượng, huyện Tân Phú có điều kiện tốt nhất trong việc học tập 
và vui chơi.
5. Nội dung đề nghị tài trợ: 
5.1. Thông tin chi tiết về dự án: Xây dựng 6 phòng chức năng: 01 phòng Tin học, 01 
phòng thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng CNTT, 01 phòng chờ của giáo viên, 01 
phòng truyền thống.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 5.000.000.000 đồng. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 4.500.000.000 đồng
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 500.000.000 đồng.
5.3. Thông tin thêm về đơn vị nhận viện trợ:
- Tên: Trường THCS Núi Tượng.
- Địa chỉ: Xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
- Năm thành lập: 1990.
- Người đứng đầu đơn vị: Trương Thị Khuyên, chức vụ: Hiệu trưởng.
- Điện thoại: 0972266715
-Email: thcs.nuituong.tanphu@dongnai.edu.vn.
5.4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng.

Dự án số 9
1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
2. Địa điểm: Xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (cách trung tâm huyện Tân 
Phú 60km và cách Thành phố Biên Hoà 180km).
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú
4. Mục tiêu của dự  án: Xây dựng 10 phòng học, 01 phòng Tin học, 01 phòng thiết 
bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng CNTT, 01 phòng chờ của giáo viên, 01 nhà vệ sinh, 
01 nhà xe, 01 nhà bảo vệ, sân, đường giúp cho khoảng 250 học sinh trong  độ  tuổi 
Tiểu học ở vùng sâu, vùng xa xã Đắk Lua, huyện Tân Phú có điều kiện tốt nhất trong 
việc học tập và vui chơi.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:  
5.1. Thông tin chi tiết về  dự  án: Xây dựng 10 phòng học, 01 phòng Tin học, 01 phòng 
thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng CNTT, 01 phòng chờ của giáo viên, 01 nhà vệ
sinh, 01 nhà xe, 01 nhà bảo vệ, sân, đường.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 9.000.000.000 đồng. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 8.500.000.000 đồng
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 500.000.000 đồng.
5.3. Thông tin thêm về đơn vị nhận viện trợ:
- Tên: Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
- Địa chỉ: Xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
- Năm thành lập: 1990.
- Người đứng đầu đơn vị: Văn Đăng Thủy, chức vụ: Hiệu trưởng.
- Điện thoại: 0902945452
-Email: th.nguyenbangoc.tanphu@dongnai.edu.vn.
5.4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng

Dự án số 10
1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Phú Lập.
2. Địa điểm dự án:Xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú
4. Mục tiêu của dự  án: Mở  rộng diện tích đất và xây dựng 10 phòng chức năng (Nhà 
đa năng, 01 phòng Tin học, 01 phòng thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng CNTT, 
01 phòng chờ  của giáo viên, 01 phòng truyền thống, 01 phòng Hiệu trưởng, 02 phòng 
Phó Hiệu trưởng) ở điểm trường chính để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã 
nông thôn mới nâng cao 590 học sinh trong độ tuổi Tiểu học ở vùng sâu, vùng xa xã 
Phú Lập, huyện Tân Phú có điều kiện tốt nhất trong việc học tập và vui chơi.
5. Nội dung đề nghị tài trợ: 
5.1. Thông tin chi tiết về  dự  án: Mở  rộng diện tích đất và xây dựng 10 phòng chức 
năng (Nhà đa năng, 01 phòng Tin học, 01 phòng thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng 
CNTT, 01 phòng chờ của giáo viên, 01 phòng truyền thống, 01 phòng Hiệu trưởng, 
02 phòng Phó Hiệu trưởng).
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 11.000.000.000 đồng. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 10.000.000.000 đồng
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 1.000.000.000 đồng.
5.3. Thông tin thêm về đơn vị nhận viện trợ:
- Tên: Trường Tiểu học Phú Lập.
- Địa chỉ: Xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
- Năm thành lập: 1990.
- Người đứng đầu đơn vị: Ông Huỳnh Tấn Khoa, chức vụ: Hiệu trưởng.
- Điện thoại: 0974908323.
-Email: thcs.nuituong.tanphu@dongnai.edu.vn.
5.4. Hiệu quả của dự án: Nếu dự án được đầu tư số học sinh của trường Tiểu học Phú 
Lập, xã Phú Lập sẽ  được học trong các phòng học khang trang sạch đẹp, đạt chuẩn 
của Bộ  GDĐT quy định, không phải học trong các phòng học đã xuống cấp, từ  đó 
cải thiện chất lượng giáo dục; phụ  huynh có con em học tại trường cũng an tâm để
lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương.
5.5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong 12 tháng  

Dự án số 11
1.  Tên dự án: Sửa chữa trường THCS Phú Thịnh.              
2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.
4. Mục đích dự  án: Dự  án được đầu tư  440 học sinh của trường THCS Phú Thịnh, 
xã Phú Thịnh có điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp 
cửu khi các em xảy ra tai nạn, ốm đau; phụ huynh có con em học tại trường cũng an 
tâm để lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương. 
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Xây dựng 01 phòng y tế  diện tích 60m2 và trang thiết bị  y tế  theo hướng 
đạt chuẩn để  xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã nông thôn mới nâng cao, 
giúp cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú có điều kiện tốt 
nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu khi các em xảy ra tai nạn, 
ốm đau.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 400.000.000 đồng.
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 350.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 12
1. Tên dự án:   Sửa chữa trường THCS Núi Tượng.              
2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.
4. Mục đích dự án: Dự  án được đầu tư 348 học sinh của trường THCS Núi Tượng, 
xã Núi Tượng có điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp 
cửu khi các em xảy ra tai nạn, ốm đau; phụ huynh có con em học tại trường cũng an 
tâm để lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương. 
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Xây dựng 01 phòng y tế  diện tích 60m2 và trang thiết bị  y tế  theo hướng 
đạt chuẩn để  xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã nông thôn mới nâng cao, 
giúp cho học sinh  ở  vùng sâu, vùng xa xã Núi Tượng, huyện Tân Phú có điều kiện 
tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu khi các em xảy ra tai 
nạn, ốm đau.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 400.000.000 đồng.
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 350.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 13
1. Tên dự án:   Sửa chữa trường Tiểu học Trần Quốc Toản.            2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.
4. Mục đích dự án: Dự án được đầu tư 588 học sinh của trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản, xã Phú Xuân có điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ 
cấp cửu khi các em xảy ra tai nạn, ốm đau; phụ huynh có con em học tại trường cũng 
an tâm để lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương. 
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Xây dựng 01 phòng y tế diện tích 60m2 và trang thiết bị y tế theo hướng 
đạt chuẩn, sửa chữa, sơn lại các phòng học tại điểm trường phụ (ấp Bàu Chim), vẽ 
tranh ở điểm trường chính và thực hiện giao lưu giữa học sinh và nhóm sinh viên 
Hàn Quốc để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã nông thôn mới nâng cao, 
giúp cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa xã Phú Xuân, huyện Tân Phú có điều kiện tốt 
nhất trong việc vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu khi các 
em xảy ra tai nạn, ốm đau.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 450.000.000 đồng.
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 400.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 14
1. Tên dự án:  Sửa chữa trường Tiểu học Kim Đồng.               
2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú. 
4. Mục đích dự án: Dự án được đầu tư 758 học sinh của trường Tiểu học Kim Đồng, 
xã Phú Thịnh có điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp 
cửu khi các em xảy ra tai nạn, ốm đau; phụ huynh có con em học tại trường cũng an 
tâm để lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương.. 
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Xây dựng 01 phòng y tế  diện tích 60m2 và trang thiết bị  y tế  theo hướng 
đạt chuẩn để  xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã nông thôn mới nâng cao, 
giúp cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú có điều kiện tốt 
nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu khi các em xảy ra tai nạn, 
ốm đau..
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 350.000.000 đồng.
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 350.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 15
1.  Tên dự án:  Sửa chữa trường Mầm non Cát Tiên.                
2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.
4. Mục đích dự án: Dự án được đầu tư 185 học sinh của trường Mầm non Cát Tiên, 
xã Tà Lài có điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu 
khi các em xảy ra tai nạn, ốm đau; phụ huynh có con em học tại trường cũng an tâm 
để lao động sản xuất góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Xây dựng 01 phòng y tế  diện tích 60m2 và trang thiết bị  y tế  theo hướng 
đạt chuẩn để  xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và xã nông thôn mới nâng cao, 
giúp cho học  sinh  ở  vùng sâu, vùng xa xã Tà Lài, huyện Tân Phú có điều kiện tốt 
nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cấp cửu khi các em xảy ra tai nạn, 
ốm đau.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án:: 350.000.000 đồng.
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 350.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 16 
1. Tên dự án:  Hệ máy xử lý nước sạch và xây dựng bếp ăn, trang thiết bị bếp ăn cho học 
sinh trường Tiểu học Đồi 61.       
2. Địa điểm dự án: ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4. Mục đích dự án: Phục vụ cho 900 học sinh và thầy, cô giáo đang học tập bán trú 
tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch và hệ  thống bếp, đảm bảo sức khỏe cho 
các em trong quá trình học tập tại nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt mới 01 hệ thống lọc nước đạt chuẩn theo quy định vệ sinh nước 
sạch. Xây dựng bếp ăn với diện tích 100m2 và kèm theo trang thiết bị phục vụ việc 
nấu ăn.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.200.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 17
1. Tên dự án:  Xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh 
Khai.              
2. Địa điểm dự án:  xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4. Mục đích dự  án: Hiện tại khu nhà vệ  sinh cho giáo viên trường xây dựng từ  rất 
lâu, nhà vệ  sinh chỉ  có một ngăn dùng chung rất bất tiện cho việc sử  dụng và cũng 
không đảm bảo vệ sinh môi trường, không đạt chuẩn chất lượng tối thiểu theo đánh 
giá hàng năm của trường tiểu học. Nếu dự án triển khai giúp 32 giáo viên, công nhân 
viên nhà trường tiếp cận môi trường vệ sinh sạch đẹp. 
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Xây dựng mới nhà vệ sinh kích thước khoảng 5x5 = 25m2. 
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 500.000.000 đồng. 
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 18
1. Tên dự án: Hệ thống nguồn nước sạch, giếng nước và máy lọc nước cho trường 
Tiểu học Cây Điệp.       
2. Địa điểm dự án: ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4.  Mục đích dự án: Cung cấp hệ  thống nước sạch phục vụ  cho 743 học sinh đang 
học tập bán trú tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các 
em trong quá trình học tập tại nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt mới hệ thống lọc nước đạt chuẩn theo quy định vệ sinh nước 
sạch.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 250.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 19
1. Tên dự án: Hệ  thống nguồn nước sạch, máy lọc nước cho trường Mẫu giáo Tân 
Lập.       
2. Địa điểm dự án: ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4.  Mục đích dự  án: Cung cấp hệ  thống nước sạch phục vụ  cho 300 học sinh đang 
học tập bán trú tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các 
em trong quá trình học tập tại nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt mới hệ thống lọc nước đạt chuẩn theo quy định vệ sinh nước 
sạch.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 150.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 20
1. Tên dự án:  Lắp dặt bình lọc nước cho trường THCS Nguyễn Bá Ngọc.       
2. Địa điểm dự án: ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4.  Mục đích dự  án: Cung cấp hệ  thống nước sạch phục vụ  cho hơn 400 học sinh 
đang học tập tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các 
em trong quá trình học tập tại nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt 02 bình lọc nước inox sus304 (1.500 lít), với số tiền 12.000.000 
đ/ bình 
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 24.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 21
1. Tên dự án: Hệ thống nguồn nước sạch, máy lọc nước cho trường Mẫu giáo Hoa 
Lan.       
2. Địa điểm dự án: ấp 7, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4. Mục đích dự  án: Cung cấp hệ  thống nước sạch phục vụ  cho 205 học sinh đang 
học tập bán trú tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các 
em trong quá trình học tập tại nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt mới hệ thống lọc nước đạt chuẩn theo quy định vệ sinh nước 
sạch.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 155.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 22
1. Tên dự án: Nhà đa năng –  Công trình nước sạch  cho học sinh trường Tiểu học Tân 
Lập.       
2. Địa điểm dự án: Tổ 5, ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4. Mục đích dự  án: Phục vụ  cho 600 học sinh học tập, vui chơi, luyện tập thể  dục 
thể thao, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng… tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em ở khu đồng 
bào dân tộc ít người đang sinh sống tại địa phương. Đồng thời, giúp các em được tiếp 
cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các em trong quá trình học tập tại nhà 
trường
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
- Xây dựng nhà đa năng với diện tích 1000m2, bao gồm hạng mục: sân khấu, phòng 
kỹ thuật, phòng phục vụ, sân bóng đá mini, bóng chuyền, cầu lông.
- Giếng khoan 02 cái và 1 hệ thống lọc nước.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 15.000.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 23
1. Tên dự án:  Hệ thống cung cấp nguồn nước uống, nước sinh hoạt cho trường Tiểu 
học Quảng  Biên.       
2. Địa điểm dự án: ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4. Mục đích dự án: Cung cấp nước uống, nước sinh hoạt phục vụ cho 1550 giáo viện, 
học sinh đang học tập, giảng dạy tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo 
sức khỏe cho các em trong quá trình học tập tại nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
Làm mới 01 giếng khoan có lắp đặt hệ thống lọc nước dẫn nước từ giếng khoang đến 
các khu vực trong khuôn viên trường (khu vệ sinh, sân trường, công viên cây xanh), 
hệ thống xử lý và cung cấp nước uống.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 200.000.000 đồng. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 150.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 50.000.000 đồng
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 24
1.  Tên dự án: Hệ thống nguồn nước sạch, máy lọc nước cho trường Mẫu giáo Giang 
Điền.        
2. Địa điểm dự án: ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4.  Mục đích dự án: Cung cấp hệ  thống nước sạch phục vụ  cho 252 học sinh đang 
học tập bán trú tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các 
em trong quá trình học tập tại nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt mới hệ thống lọc nước đạt chuẩn theo quy định vệ sinh nước 
sạch.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 150.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 25 
1.  Tên dự án: Nước sạch tới trường Tiểu học An Bình.       
2. Địa điểm dự án: ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4. Mục đích dự án: Hiện nay nguồn nước của nhà trường không đảm bảo về vệ sinh 
nước sạch. Dự án triển khai sẽ cung cấp hệ  thống nước sạch phục vụ  cho 871 học 
sinh và 40 thầy, cô giáo đang học tập và giảng dạy tại trường, được tiếp cận nguồn 
nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các em trong quá trình học tập tại nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt mới hệ thống lọc nước Ohido, công suất 250 lít/ h, đạt chuẩn 
theo quy định vệ sinh nước sạch.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 35.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 26
1. Tên dự án: Hệ thống xử lý nước sạch và thiết bị tập thể dục ở sân trường THCS 
Võ Thị Sáu.       
2. Địa điểm dự án: ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4.  Mục đích dự án: Thiết bị tập thể dục và  hệ  thống nước sạch phục vụ  cho 1.064 
học sinh và 60 thầy, cô giáo đang giảng dạy và học tập tại trường, được tiếp cận 
nguồn  nước  sạch,  đảm  bảo  sức  khỏe  cho  các  em  trong  quá  trình  học  tập  tại  nhà 
trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Thiết bị tập thể dục và lắp đặt mới hệ thống lọc nước đạt chuẩn theo 
quy định vệ sinh nước sạch.
5.2. Tổng vốn: 400.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 27
1. Tên dự án:  Hệ thống nguồn nước sạch và máy lọc nước cho trường Mẫu giáo An 
Viễn       
2. Địa điểm dự án: ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4. Mục đích dự án: Thiết bị tập thể dục và hệ thống nước sạch phục vụ cho 325 học 
sinh đang học tập bán trú tại trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức 
khỏe cho các em trong quá trình học tập tại nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt mới hệ thống  lọc nước đạt chuẩn theo quy định vệ sinh nước 
sạch.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 150.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 28
1.  Tên dự án: Hệ thống nguồn nước sạch và máy lọc nước cho trường Tiểu học 
Nguyễn Trãi       
2. Địa điểm dự án: ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4.  Mục đích dự án: Phục vụ  cho 1.000 học sinh và thầy, cô giáo đang học tập tại 
trường, được tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các em trong quá trình 
học tập tại nhà trường.
5.  Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt mới hệ thống lọc nước đạt chuẩn theo quy định vệ sinh nước 
sạch.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 200.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 29
1.  Tên dự án: Hệ thống lọc nước trường Mẫu Giáo Cây Gáo.           2. Địa điểm dự án:  Ấp Tân Lập I, Xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Trảng Bom.
4. Mục đích dự án: Tạo điều kiện thuận lợi cho trường có nguồn nước sạch để phục 
vụ cho học sinh, tổng số trẻ là 203 trẻ/6 lớp. 
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt mới hệ thống lọc nước. 
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 150.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 30
1. Tên dự án:  Hỗ trợ học bổng trẻ em nạn nhân và trẻ em trong gia đình nạn nhân 
chất độc màu da cam/Dioxin tỉnh Đồng Nai.             
2. Địa điểm dự án: trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Hội nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin tỉnh.
4. Mục đích dự án: Hỗ trợ 114 em học sinh là nạn nhân, con, anh, chị, ruột nạn nhân 
chất độc màu da cam được nhận học bổng. Nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng kinh 
tế gia đình các em, khuyến khích các em phấn đấu học tập, không bỏ học.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
Hỗ  trợ  học  bổng  114  học  sinh  trong  vòng  09  tháng  (niên  học)  với  số  tiền: 
446.400.000đ
-  Cấp 1: 27 học sinh/ 200.000đ/09 tháng = 48.600.000đ
-  Cấp 2: 50 học sinh/ 300.000đ/09 tháng = 135.000.000đ
-  Cấp 3: 32 học sinh/ 500.000đ/09 tháng = 144.000.000đ
-  Cao đẳng, đại học: 05 sinh viên/ 1.000.000đ/09 tháng = 45.000.000đ
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 372.600.000 đồng. 
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 09 tháng.

Dự án số 31
1.  Tên dự  án:  Dự án “Hỗ trợ đào tạo và trang thiết bị dạy tiếng Nhật cho các em 
sinh viên và Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam -  Nhật Bản tỉnh”.
2. Địa điểm: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh
4. Mục tiêu của dự  án:  Hỗ  trợ  đào tạo cho 200 người là các  bạn trẻ, sinh viên học 
sinh và hội viện của Hội thông thạo ngôn ngữ Nhật.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Thông tin chi tiết về dự án
- Hỗ trợ Giảng viên dạy tiếng Nhật cho 100 em sinh viên của các trường Đại học 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và 100 hội viên của Hội (12 buổi/ tháng)
-  Hỗ  trợ  kinh phí hoạt động thường xuyên của lớp học (nước, bút viết, tài liệu photo..): 
100.000.000đ
- Hỗ trợ trang thiết bị dạy học bao gồm:
+ 01 máy chiếu  Sony VPL-EX435 + 01 màn chiếu: 15.000.000đ.
+ 01 Máy tích xách tay Toshiba Dynabook T55-TOSHIBA: 10.000.000đ.
+ 01 bộ loa, micro 5.000.000đ.
+ 01 bảng trắng viết bút lông di động: 2.000.000đ
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 132.000.000đ. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 132.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3.Hiệu quả  của dự  án: Dự  án triển khai giúp cho các em sinh viên nâng cao trình 
độ  ngoại ngữ  Nhật, tự  tin giao tiếp và có cơ hội tham gia phỏng vấn, làm việc 
trong doanh nghiệp Nhật Bản; dự  án giúp Hội hữu nghị  Việt Nam  -  Nhật Bản 
tỉnh triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ  đạt hiệu quả. Qua đó, 
góp phần xây dựng và tăng cường mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác 
giữa nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân Nhật Bản.
5.4.Thời gian thực hiện dự án 2020 – 2025.

Dự án số 32
1.  Tên dự  án:  “Hỗ trợ học bổng cho các em học sinh Trường Trung cấp Văn hóa 
Nghệ thuật Đồng Nai và Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai”.
2. Địa điểm: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh
4. Mục tiêu của dự án: Hỗ trợ học bổng cho 50 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ  thuật Đồng Nai và trường Cao đẳng 
Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.
5.  Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1.  Thông tin chi tiết về dự án
  Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai:
-  Hỗ trợ học bổng 15 em học sinh/ 4.000.000đ/ 02 năm = 60.000.000đ
-  Hỗ trợ học bổng cho 10 em sinh viên/ 5.000.000đ/ 02 năm = 50.000.000đ
  Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai:
-  Hỗ trợ học bổng cho 25 em sinh viên/ 5.000.000đ/ 02 năm = 125.000.000đ.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 235.000.000đ. Trong đó:
- Nguồn kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 235.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Các hiệu quả của dự án: Dự án triển khai giúp cho các em học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai và trường 
Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai góp phần động viên tinh thần phấn đấu vươn 
lên trong học tập của các em, giảm bớt gánh nặng kinh tế  gia đình các em, khuyến 
khích các em phấn đấu học tập trở thành sinh viên tiêu biểu, hoàn thành tốt chương 
trình học để có cơ hội việc làm, lập nghiệp, cùng gia đình thoát nghèo bền vững.
5.4. Thời gian thực hiện dự án 2020 – 2021.

Dự án số 33
1. Tên dự án:  Hỗ trợ trang thiết bị dạy và học cho trường Tiểu học và THCS thuộc 
vùng khó khăn của huyện Định Quán.        
2. Địa điểm dự án: huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 
3. Cơ quan thực hiện dự án: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
4. Mục đích dự án: Cung cấp trang thiết bị dạy và học tại 07 diểm trường Tiểu học, 
THCS thuộc vùng khó khăn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phục vụ cho việc sinh 
hoạt, học tập của 2.081 em học sinh đang theo học tại các trường. Hỗ  trợ  tạo diều 
kiện cho việc dạy học và học tập của giáo viên và học sinh tại các điểm trường được 
hỗ trợ. Góp phần phát triển chất lượng giáo dục thúc đẩy phát triển anh sinh xã hội, 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
- Bộ máy vi tính (gồm máy vi tính, bàn ghế vi tính, hệ thống mạng…): 60 máy phục 
vụ cho 02 phòng học máy vi tính.
-  Bộ  am thanh sinh hoạt ngoài trời (loa kéo điện công suất 2000W và micro: 05 bộ
máy phục vụ cho 1.415 học sinh. 
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.000.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 12 tháng.

Dự án số 34
1.  Tên dự án: Xây dựng nhà vệ sinh trường Mầm non Tuổi Thơ, ấp 8.        
2. Địa điểm dự án: ấp 8, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Định Quán
4. Mục đích dự án: Hiện tại khu nhà vệ sinh nhà trường xây dựng từ rất lâu, nhà vệ
sinh bị  xuống cấp trầm trọng không đảm bảo vệ  sinh môi trường, không đạt chuẩn 
chất lượng tối thiểu theo đánh giá hàng năm của trường Mầm non. Nếu dự  án triển 
khai giúp 42 trẻ của nhà trường tiếp cận môi trường vệ sinh sạch đẹp.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô:
- Xây mới nhà vệ sinh với diện tích 12m2.
-  Có vách ngăn cao 1,20 m giữa chỗ đi tiểu và bồn cầu
-  Kích thước mỗi ô đặt bệ xí là 0,8 m x 0,7 m
-  Bố trí từ 2 đến 3 tiểu treo dùng cho trẻ em nam và từ 2 xí bệt đến 3 xí 
bệt dùng cho trẻ em nữ
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 40.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 40.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 35
1.  Tên dự án: Xây dựng hàng rào trường Mầm non Tuổi Thơ, ấp 6.          
2. Địa điểm dự án: ấp 6, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Định Quán
4.  Mục đích dự án: Xây dựng hàng rào xung quanh nhà trường, giúp các em học 
sinh của nhà trường được đảm bảo toàn, yên tâm học tập và vui chơi trong khuôn 
viên trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô:
- Xây hàng rào tường xung quanh trường: Chiều ngang 15m, chiều dài 20m.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 120.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 120.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 36
1.  Tên dự án: Xây dựng hàng rào và nhà vệ sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám.          
2. Địa điểm dự án: ấp Suối Soong 1, xã Phú Vinh,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Định Quán
4. Mục đích dự án: Xây dựng hàng rào xung quanh nhà trường và nhà vệ sinh phục 
vụ  cho 380 em học sinh và giáo viên của nhà trường được đảm  bảo sức khỏe, yên 
tâm học tập và vui chơi trong khuôn viên nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô:
- Xây hàng rào xung quanh trường với chiều dài 90m, kinh phí 90.000.000 đồng.
- Xây nhà vệ sinh với số tiền 100.000.000 đồng 
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 190.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 190.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 37
1. Tên dự án:  Xây dựng điểm trường mới Tư Hùng và hàng rào, nhà vệ sinh tại các điểm trường lẻ của trường Tiểu học Thanh Sơn.         
2. Địa điểm dự án: xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Định Quán
4. Mục đích dự án: Xây mới điểm trường Tư Hùng có khả năng phục vụ cho 688 em 
học sinh tại khu vực ấp 1, xã Thanh Sơn tiếp cận và xây dựng hàng rào, nhà vệ sinh 
phục vụ  cho các em học sinh và giáo viên tại điểm lẻ  trường Tiểu học Thanh Sơn  được 
đảm bảo sức khỏe, yên tâm học tập và vui chơi trong khuôn viên nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô:
- Xây hàng rào tường xung quanh điểm trường Cách Mạng với chiều dài 120m, kinh 
phí 240.000.000 đồng.
- Xây nhà vệ sinh điểm trường Cây Sao với số tiền 120.000.000 đồng
-  Xây dựng mới điểm trường Tư Hùng ấp 1, xã Thanh Sơn số lượng 12 phòng học, 
01 phòng thư viện, 01 phòng nghỉ giải lao, 01 phòng bảo vệ, 01 nhà xe giáo viên, 01 
nhà xe học sinh, 200m hàng rào. Với số tiền 7.600.000.000 đồng
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 7.960.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 7.960.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 12 tháng.

Dự án số 38
1. Tên dự án: Xây dựng hàng rào kiên cố trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (điểm 
chính).          
2. Địa điểm dự án: Tổ 04, ấp 6, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Định Quán
4. Mục đích dự án: Xây dựng hàng rào xung quanh nhà trường cái tạo khuông viên 
nhà trường sạch đẹp, an toàn cho các học sinh, giao viên an tâm học tập.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô:
- Xây hàng rào xung quanh trường khoảng 700m.
- Xây bờ kè và đổ đất phần ao trong khuôn viên trường khoảng 500m
2
, sâu 2m.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 2.000.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 2.000.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 12 tháng.

Dự án số 39
1.  Tên dự án: Xây dựng hàng rào và nhà vệ sinh trường Mầm non Hướng Dương.           
2. Địa điểm dự án: Tổ 10, ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Định Quán
4. Mục đích dự án: Xây dựng hàng rào xung quanh nhà trường và nhà vệ sinh phục 
vụ  cho 30 trẻ  của nhà trường được đảm bảo sức khỏe, yên tâm học tập và vui chơi 
trong khuôn viên nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô:
- Xây hàng rào xung quanh trường với chiều dài 300m.
- Xây nhà vệ sinh chiều dài 7m *chiều rộng 5m = 35m
2
.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 70.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 70.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 40
1. Tên dự án:  Nâng cấp, sửa chữa phân hiệu Suối Tượng, trường THCS Mã Đà.        
2. Địa điểm dự án: Cách UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu 20km.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Vĩnh Cửu. 
4. Mục đích dự án: Xây dựng tường rào, lát gạch ceramic sân chơi. Do xung quanh 
vách bằng thiết được xây dựng lâu năm đã mục, nên rất nóng  ảnh hưởng đến sức 
khỏe của các em học sinh và giáo viên nhà trường.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
- Xây dựng tường rào 120m
- Lát sân chơi bằng gạch ceramic 314m2
5.2. Tổng vốn: 1.000.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 41
1. Tên dự án: Xây dựng 03 phòng học phân hiệu Cây Sung, trường THCS Mã Đà.        
2. Địa điểm dự án: Cách UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu 20km.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Vĩnh Cửu.
4. Mục đích dự án: Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ trong công tác dạy 
và học cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa của xã Mã Đà góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục của địa phương.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
- Xây mới 3 phòng học với tổng diện tích khoảng 240 m2, để thay thế các phòng bị
xuống cấp.
-  Các phòng học sẽ đươc trang bị đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, quạt….,  phòng 
học được xây dựng theo thiết kế quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trang bị bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, tủ hồ sơ đầy đủ cho các phòng học.
5.2. Tổng vốn: 3.000.000.000 đồng.
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 3.000.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 0 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 42
1. Tên dự án: Xây dựng 02 phòng học phân hiệu Cây Cầy,  trường  Mầm non  Phú 
Lý.      
2. Địa điểm dự án:  Xã Phú Lý, huy ện Vĩnh Cửu, t ỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Vĩnh Cửu.
4. Mục đích dự án: Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ trong công tác dạy 
và học cho khoảng 150  học sinh vùng sâu, vùng xa của xã Phú Lý góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục của địa phương.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
-  Xây mới 2 phòng học, nhà vệ sinh cho trường mầm non Phú Lý, phân hiệu Cây Cầy 
tại xã Phú Lý , với tổng diện tích khoảng 160 m2, để chống xuống cấp cấp các phòng 
học hiện hữu và đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục tại địa phương.
-  Các phòng học , khu  vệ sinh sẽ đươc trang bị đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, 
quạt…., phòng học được xây dựng theo thiết kế quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo.
- Trang bị bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, tủ hồ sơ đầy đủ cho các phòng học 
5.2. Tổng vốn: 1.500.000.000 đồng.
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 1.500.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 0 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 43 
1. Tên dự án:  Sửa chữa 04 phòng học phân hiệu Kp4, trường Tiểu học Cây Gáo B.         
2. Địa điểm dự án:  Huy ện Vĩnh Cửu, t ỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Vĩnh Cửu.
4. Mục đích dự án: Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ trong công tác dạy 
và học cho các em học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
- Sửa chữa 04 phòng học (sơn trong và ngoài, thay hệ thống điện, đèn, quạt, cửa..).
5.2. Tổng vốn: 1.500.000.000 đồng. 
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 1.500.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 0 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 03 tháng.

Dự án số 44
1.  Tên dự án: Xây dựng 06 phòng học trường Mầm non Họa Mi.  2. Địa điểm dự án:  Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Vĩnh Cửu.
4. Mục đích dự án: Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ trong công tác dạy 
và học, đáp ứng  nhu cầu ra lớp  cho các em học sinh  xã Thạnh Phú, góp phần nâng 
cao chất lượng giáo dục của địa phương.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
- Xây mới 6 phòng học với tổng diện tích khoảng 480 m2, để thay thế các phòng bị 
xuống cấp.
-  Các phòng học sẽ đươc trang bị đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, quạt…., phòng 
học được xây dựng theo thiết kế quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trang bị bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, tủ hồ sơ đầy đủ cho các phòng học.
5.2. Tổng vốn: 6.000.000.000 đồng.
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 6.000.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 0 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 45
1. Tên dự án: Dự án “Hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và bổ sung trang thiết bị cho phòng thực hành khoa học cho giảng viên, sinh viên của trường Cao đẳng dạy nghề công nghệ cao”
2. Địa điểm dự án: Trường Cao đẳng dạy nghề công nghệ cao Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Trường Cao đẳng dạy nghề công nghệ cao Đồng Nai.
4. Mục đích của dự án: Nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường là một nghề hoàn 
toàn mới trong hệ thống đào tạo nghề quốc gia, việc đào tạo ngoại ngữ và nâng cấp 
phòng thực hành khoa học giúp giảng viên và sinh viên có điều kiện thực hành và 
quan sát thực tế trên mô hình, thiết bị. Việc đào tạo ngoại ngữ giúp sinh viên có khả
năng đáp ứng nhu cầu cao của nhà tuyển dụng khi ra trường, giảng viên có khả
năng nâng cao tay nghề, tiếp cận, hội nhập thế giới.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Trang bị dụng cụ, trang thiết bị phục vụ thực hành, nghiên cứu cho phòng 
thực hành khoa học: 
a. Chi tiết dự án cần hỗ trợ
Trang bị một số máy móc phục vụ việc nghiên cứu 
- Bộ test kit đo chất lượng nước : 7.000.000đ/bộ * 10 bộ = 70.000.000đ
- Bộ test kit đo chất lượng đất : 10.000.000đ/bộ * 10 bộ = 100.000.000đ
- Bộ test kit kiểm tra nhanh vi khuẩn nấm men, nấm mốc : 2.000.000đ/bộ * 10 bộ = 
20.000.000đ
- Máy đo nồng độ bụi : 100.000.000đ * 1 máy = 100.000.000đ 
- Trạm xử lý nước thải công suất nhỏ để sinh viên thực tập vận hành, bảo trì, bảo 
dưỡng (bao gồm các hệ thống điều khiển, các hồ xử lý, trạm bơm…) : 
300.000.000đ 
b. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 590.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 590.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
c. Thời gian thực hiện dự án 2022.
5.2. Hỗ trợ đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên, giảng viên của Trường
a. Chi tiết dự án
Yêu cầu về Tình nguyện viên:
- Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh về chuyên ngành khoa học môi 
trường
- Xây dựng và phát triển chương trình dạy tiếng Anh giao tiếp đơn thuần và nâng 
cao dần thành chương trình dạy tiếng Anh chuyên ngành khoa học công nghệ phục 
vụ việc dạy và học của sinh viên, giảng viên của trường.
- Dạy 02 buổi/ tuần từ 09:00 - 10h30 cho giảng viên và 02 buổi/tuần từ 13:30 –
15:00 cho sinh viên trong 6 tháng tại Trường Cao đẳng dạy nghề công nghệ cao 
Đồng Nai.
b. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 – 2022

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Dự án số 46
1.  Tên dự án: Xây dựng mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội.             
2. Địa điểm dự án:  Tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.
4.  Mục đích dự án: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã 
hội trong giai đoạn 2020-2025.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
- Tập huấn chế độ, chính sách của nhà nước cho công tác viên và tập huấn kỹ năng 
tiếp cận, tư vấn cho đối tượng yếu thế với số tiền 1.250.000.000 đồng, trong 05 năm 
(bình quân năm 250.000.000 đ).
-  Hỗ  trợ  kinh phí cho người làm cộng tác viên 171 người là 40.800.000.000 đồng 
trong 05 năm (bình quân 01 năm là 8.160.000.000 đồng).
-  Hỗ  trợ  các khoản kinh phí khác cho 171 người (văn phòng phẩm, xăng xe, trang 
phục..) số tiền là 2.250.000.000 tỷ đ (bình quân năm là 510.000.000 đ)
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 44.600.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2020-2025. 

Dự án số 47
1. Tên dự án: Đào tạo kỹ thuật viên vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.             
2. Địa điểm dự án:  Tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.
4. Mục đích dự án: Đào tạo 120 kỹ  thuật viên có trình độ  sơ cấp về  vật lý tị  liệu phục 
vụ  chăm sóc các đối tượng tại Trung tâm công tác xã hội và các cơ sở  giúp xã hội 
ngoài công lập trong thời gian từ năm 2020 – 2025.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
- Đào tạo kỹ thuật viên 01 người/ khóa đào tạo là 5.000.000 đ
- đào tạo 120 người trong thời gian 05 năm với số tiền là 600.000.000 đ
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 600.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2020-2025

Dự án số 48
1. Tên dự án: Dự án “Hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo nghề cho con em gia 
đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin
2. Địa điểm dự án: địa bàn tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
4. Mục đích của dự án: Dự án triển khai giúp cho các em học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội việc làm, lập nghiệp, cùng gia đình thoát nghèo bền 
vững. Góp phần động viên tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập của các em, 
giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình các em, khuyến khích các em phấn đấu học tập 
trở thành sinh viên tiêu biểu
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Thông tin chi tiết về dự án:
- Cấp học bổng: 100 suất * 1.000.000đ/em * 3 năm = 300.000.000đ
- Dạy nghề: 50 * 5.000.000/em * 3 năm = 750.000.000đ
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.050.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 1.050.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Thời gian thực hiện dự án 2021.

LĨNH VỰC Y TẾ
Dự án số 49 
1. Tên dự án: Dự án “Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho nạn 
nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin”
2. Địa điểm dự án: địa bàn tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
4. Mục đích của dự án: Giúp nạn nhân có điều kiện chăm sóc sức khỏe định kỳ, hỗ
trợ phương tiện y tế để phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống  
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Thông tin chi tiết về dự án:
- Khám, chữa bệnh miễn phí, vận động y bác sĩ của các cơ sở y tế địa phương tham 
gia dự án.
- Xe lăn, xe lắc, xe đẩy: 100 * 2.000.000/xe = 200.000.000đ
- Trang thiết bị y tế khác : 200.000.000đ
5.2 Tổng kinh phí thực hiện dự án: 400.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 400.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Thời gian thực hiện dự án 2022.

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ XÃ HỘI
Dự án số 50
1. Tên dự án: Xây dựng 22 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo.              
2. Địa điểm dự án: tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
4. Mục đích dự án: Giúp 22 hộ  dân, hơn 88 nhân khẩu có một mái  ấm khang trang 
che nắng, che mưa, góp phần vào ổn định đời sống giúp họ an cư lập nghiệp.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
+ Xây dựng 22 căn nhà cấp 04 diện tích dự  kiến (4x10m
2
), số  tiền 50 triệu đồng/ căn.
+ Xà gồ thép tráng kẽm 4x8 dày 1,8 ly.
+ Nền lót gạch men 400x400
+ Khung cửa nhà, cửa sổ và cửa nhà vệ sinh. Mái tôn tráng kẽm.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.100.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 - 2025.

Dự án số 51
1. Tên dự án: Xây dựng 23 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo.             
2. Địa điểm dự án: Xã Long Giao và xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ.
4. Mục đích dự án: Giúp 23 hộ  dân, hơn 100 nhân khẩu có một mái  ấm khang che 
nắng, che mưa, góp phần vào ổn định đời sống giúp họ an cư lập nghiệp.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
-  Xây dựng nhà cấp 04 diện tích dự kiến (4x10m
2
), với số tiền 70.000.000đ/ căn. 
Trong đó:
-  Số tiền xin tài trợ 45.000.000 đ/ căn và kinh phí bổ sung của hộ gia đình 25.000.000 
đ/ căn.
- Xà gồ thép tráng kẽm 4x8 dày 1,8 ly.
- Nền lót gạch men 400x400
- Khung cửa nhà, cửa sổ và cửa nhà vệ sinh. Mái tôn tráng kẽm. 
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.610.000.000 đồng. Trong đó:
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 1.035.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 575.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 52
1.  Tên dự án: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.          
2. Địa điểm dự án: huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Định Quán
4. Mục đích dự án: Hỗ trợ xây dựng mới 08 căn nhà và sửa chữa 91 căn nhà cho các 
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại khu vực đồng vực đồng dân tộc thiểu 
số, có một mái  ấm khang trang che nắng, che mưa, góp phần vào ổn định đời sống 
giúp họ an cư lập nghiệp.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô:
a. Giai đoạn 1:  
- Xây dựng 08 căn nhà cấp 04 diện tích dự kiến 45m
2
, gồm: 01 phòng bếp, 02 phòng 
ngủ, 01 phòng bếp và nhà vệ sinh. Số tiền 80.000.000đ/căn x 08 căn = 640.000.000 
đồng.
- Xà gồ thép tráng kẽm 4x8 dày 1,8 ly.
- Nền lót gạch men 400x400
- Khung cửa nhà, cửa sổ và cửa nhà vệ sinh.
- Mái tôn tráng kẽm 
b. Giai đoạn 2:
- Sửa chữa 91 căn nhà hiện hữu của người dân đã xuống cấp.
- Số tiền 30.000.000đ/ căn x 91 căn = 2.730.000.000 đồng
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 3.370.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 3.370.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 - 2025.

Dự án số 53
1. Tên dự án:   Lắp đăt hế thống Pin năng lượng mặt trời.             
2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.
4.  Mục đích dự án: Lắp đặt tấm pin điện mặt trời  cho 30 hộ  dân tài các vùng sâu, 
vùng xa chưa tiếp cận nguồn điện. 
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời 11.000.000đ/ bộ. 
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 330.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 54 
1.  Tên dự án:  Trang thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình.             
2. Địa điểm dự án: Xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.
4. Mục đích dự án: Cung cấp trang thiết bị lọc nước  cho 300 hộ  dân đang sinh sống
tại xã Sông Thao tiếp cận nguồn nước sách.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Thiết bị  lọc nước nguyên chiếc, phục vụ  hộ  gia đình trong ăn, uống, 
kinh phí 5.000.000/thiết bị/hộ. 
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.500.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 55
1. Tên dự án: Dự án “Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương cho nạn nhân và gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học” 
2. Địa điểm: địa bàn tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin
4. Mục đích của dự án: Cải thiện và nâng cao đời sống các nạn nhân và gia đình 
nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Thông tin chi tiết về dự án
* Giai đoạn 1:
Năm 2021:
- Hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà * 50.000.000đ/căn = 500.000.000đ
- Hỗ trợ sửa chữa 15 căn nhà * 10.000.000đ/ căn = 150.000.000đ
Năm 2022:
- Hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà * 50.000.000đ/căn = 500.000.000đ
- Hỗ trợ sửa chữa 15 căn nhà * 10.000.000đ/ căn = 150.000.000đ
Tổng kinh phí thực hiện dự án Giai đoạn 1: 1.300.000.000đ
* Giai đoạn 2:
Năm 2023:
- Hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà * 50.000.000đ/căn = 500.000.000đ
- Hỗ trợ sửa chữa 20 căn nhà * 10.000.000đ/ căn = 200.000.000đ
Năm 2024:
- Hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà * 50.000.000đ/căn = 500.000.000đ 
- Hỗ trợ sửa chữa 20 căn nhà * 10.000.000đ/ căn = 200.000.000đ
Tổng kinh phí thực hiện dự án Giai đoạn 2: 1.400.000.000đ
* Giai đoạn 3:
Năm 2025:
- Hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà * 50.000.000đ/căn = 250.000.000đ
- Hỗ trợ sửa chữa 15 căn nhà * 10.000.000đ/ căn = 150.000.000đ
Năm 2026:
- Hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà * 50.000.000đ/căn = 250.000.000đ
Hỗ trợ sửa chữa 15 căn nhà * 10.000.000đ/ căn = 150.000.000đ
Tổng kinh phí thực hiện dự án Giai đoạn 3: 800.000.000đ
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 3.500.000.000đ
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 3.500.000.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Thời gian thực hiện dự án 2021 – 2026.
Chia làm 3 giai đoạn. Căn cứ vào tình hình khảo sát thực tế để ưu tiên xây 
dựng, sửa chữa nhà cho những hộ gia đình khó khăn nhất, dự kiến sẽ hỗ trợ xây 
dựng 50 căn nhà và sửa chữa 100 căn khác.
- Giai đoạn 1 : xây dựng 20 căn và sửa chữa 30 căn (dự kiến thực hiện trong năm 
2021-2022)
- Giai đoạn 2: xây dựng 20 căn và sửa chữa 40 căn (dự kiến thực hiện trong năm 
2023-2024)
-  Giai đoạn 3: xây dựng 10 căn và sửa chữa 30 căn (dự  kiến thực hiện trong năm 
2025-2026)

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Dự án số 56
1. Tên dự án:  Trang thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời cho cộng đồng.             
2. Địa điểm dự án: huyện Tân Phú.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Tân Phú.
4. Mục đích dự án: Lắp đặt Trang thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời cho cộng đồng 
tại 08 xã, thị trấn, tạo sân chơi rèn luyện cho người dân góp phần nâng cao sức khỏe cộng 
đồng. 
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: Lắp đặt 96 bộ tập luyện thể dục ngoài trời. 
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án : 1.392.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 06 tháng.

Dự án số 57 
1. Tên dự  án:  Dự án “Hỗ trợ kinh phí Hội thi vẽ tranh cho các em học 
sinh, sinh viên nhân dịp các ngày kỷ  niệm ngoại giao 02 nước Việt 
Nam – Nhật Bản”.
2.  Địa điểm: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3.  Cơ quan thực hiện dự án: Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh
4.  Mục tiêu của dự  án:  Tạo sân chơi cho 100 em học sinh, sinh viên thể
hiện cảm nghĩ,  hiểu biết và tình cảm của mình về  mối quan hệ  hợp tác 
hữu nghị  truyền thống Việt Nam  –  Nhật Bản hiện nay, thông qua những 
bức tranh do chính các em tự sáng tác.
5.  Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Thông tin chi tiết về dự án
  Hình thức và đối tượng dự thi:
- Vẽ trên chất liệu giấy A3, theo mẫu áo dài, nón lá.
- Chất liệu vẽ trên giấy: cọ vẽ, bút chì màu, màu sáp, màu nước, bột màu…
- Đối tượng dự thi: 50 em học sinh (độ tuổi 6-15, đã học qua các lớp vẽ năng khiếu) 
và 50 em sinh viên (đã học qua các lớp vẽ năng khiếu).
  Cơ cấu giải thưởng:
- Kinh phi xin hỗ trợ giải thưởng khối học sinh (50 em): 39.200.000đ. 
Gồm: 01 giải nhất/ 5.000.000đ; 01 giải nhì/ 4.000.000đ; 02 giải ba/ 6.000.000đ; 46 
giải khuyến khích/ (200.000đ x 46 = 9.200.000đ) và 50 biểu trưng/ (300.000đ x 50
= 15.000.000đ).
- Kinh phi xin hỗ trợ giải thưởng khối sinh viên (50 em): 39.200.000đ.
Gồm: 01 giải nhất/ 5.000.000đ; 01 giải nhì/ 4.000.000đ; 02 giải ba/ 6.000.000đ; 46 
giải khuyến khích/ (200.000đ x 46 = 9.200.000đ) và 50 biểu trưng/ (300.000đ x 50 
= 15.000.000đ).
- Kinh xin hỗ trợ cho công tác tổ chức cho Hội thi (nước uống, đồ ăn nhẹ cho các 
em,…): 20.000.000đ.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 98.400.000đ. Trong đó: 
- Nguồn kinh phí xin được viện trợ của nhà tài trợ: 98.400.000đ
- Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương: 0đ.
5.3. Hiệu quả của dự án: Hội thi vẽ tranh là một sân chơi mỹ thuật đầy ý nghĩa dành 
cho các em học sinh, sinh viên, giúp các em hiểu biết thêm về mối quan hệ hữu nghị
giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, góp phần củng cố  và phát triển mối quan hệ
hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ hợp tác giao lưu văn hóa, giáo dục giữa nhân dân hai nước 
Việt Nam  –  Nhật Bản. Qua đó, khuyến khích các em tìm hiểu về  đất nước, con người, 
nền văn hóa và  những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Nhật Bản cũng như 
mối quan hệ gắn bó truyền thống đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Nhật 
Bản.
5.4. Thời gian thực hiện dự án 2020 – 2021.

LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Dự án số 58
1. Tên dự án:  Xây dựng cầu dân sinh tổ 4 ấp 5 xã Sông Ray.        2. Địa điểm dự án: Tổ 4 ấp 5, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ.
4. Mục đích dự án: Việc đầu tư xây dựng cầu tổ 4 ấp 5 xã Sông Ray là nhu cầu cần 
thiết và cấp bách nhằm đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân, các em học sinh đi lại 
thuận lợi. Tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế của vùng, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Góp phần hoàn thiện 
mạng lưới giao thông đường bộ  của địa phương Sông Ray nói riêng và huyện Cẩm 
Mỹ nói chung. Mặt khác góp phần xây dựng cơ sở vật chất, tạo vẻ mỹ quan góp phần 
hiện đại hóa đất nước.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
- Quy mô cầu bê tông cốt thép chiều dài cầu 13m, bề rộng cầu 4m, tải trọng 12 tấn.
5.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.900.000.000 đồng
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 1.400.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 500.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 12 tháng.

Dự án số 59
1. Tên dự án:  Xây dựng cầu dân sinh tổ 12 ấp 1 xã Sông Ray.
2. Địa điểm dự án: Tổ 12 ấp 1, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
3. Cơ quan thực hiện dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ.
4. Mục đích dự án: Việc đầu tư xây dựng cầu tổ 4 ấp 5 xã Sông Ray là nhu cầu cần 
thiết và cấp bách nhằm đảm bảo cho việc đi lại của hơn 41 hộ dân đồng bào dân tộc 
thiểu số  đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản, các em học sinh đi lại dễ  dàng, đảm 
bảo an toàn giao thông nhất là mùa mưa sắp tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao 
thông đường bộ  của địa phương Sông Ray nói riêng và huyện Cẩm Mỹ  nói chung. 
Mặt khác góp phần xây dựng cơ sở  vật chất, tạo vẻ mỹ  quan góp phần hiện đại hóa 
đất nước.
5. Nội dung đề nghị tài trợ:
5.1. Quy mô: 
- Quy mô cầu bê tông cốt thép chiều dài cầu 12m, bề rộng cầu 3,5m, tải trọng 8 tấn. 
5.2.Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.500.000.000 đồng.
- Kinh phí xin viện trợ của nhà tài trợ: 1.000.000.000 đồng.
- Kinh phí đối ứng của địa phương: 500.000.000 đồng.
5.3. Thời gian thực hiện dự án: Trong 12 tháng.
 

Liên kết webiste

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đồng nai

Địa chỉ: Số 233, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (02513) 843.909 - Email: dufo.dn@gmail.com​

Số giấy phép hoạt động: 40/GP-TTĐT​ ngày 10/6/2021