Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thứ 6 - 26/02/2016
“Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”
Việt Nam - Lào: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)
Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2022)
Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao - cơ sở tạo dựng đường lối đối ngoại của Đảng

Từ những năm 20 của thế kỷ trước, Hồ Chí Minh đã xác định cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng và hòa bình thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc, trong đó có cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là “một trong những cải cách của cách mạng vô sản”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: tình hình thế giới liên quan mật thiết đến Việt Nam và hoạt động của Việt Nam có muôn ngàn sợi dây liên hệ với bên ngoài.

11.2.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu Liên Xô và nước ngoài dự Đại hội 22 Đảng Cộng sản Liên Xô. Ảnh: TTXVN

Từ sự phân tích trên, Hồ Chí Minh đòi hỏi Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và các tổ chức quần chúng do Đảng thành lập phải xây dựng và phát triển các hoạt động đối ngoại bằng những hoạt động cụ thể nhằm gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại không chỉ vì lợi ích chân chính của dân tộc mình mà còn vì lợi ích quốc tế chân chính. Chúng ta không chỉ biết tranh thủ sức mạnh của các dân tộc khác để thực hiện nhiệm vụ của dân tộc mình, mà còn phải chủ động tích cực kết hợp sức mạnh của dân tộc mình với sức mạnh của các dân tộc khác để thực hiện những mục tiêu của thời đại là “hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Hồ Chí Minh đã xác định cho mình trách nhiệm đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và “góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Tư tưởng nhất quán ấy được Hồ Chí Minh truyền lại cho đồng bào, đồng chí chúng ta trong di chúc của người để lại trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Trong hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn luôn đòi hỏi phải có tình người, tình bác ái. Hồ Chí Minh viết: “Chữ người nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng hơn nữa là loài người”.

Từ một cách tiếp cận khác về con người, Hồ Chí Minh cho rằng: dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột và hai hạng người: người thiện và người ác. Hồ Chí Minh không chỉ khuyên dân mình:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Mà Người còn dặn:

“Quan sơn muôn dặm một nhà
Vì trong bốn biển đều là anh em”.

Đây chính là cơ sở để Hồ Chí Minh đề ra chủ trương đối ngoại và chính sách ngoại giao là xây dựng tình hữu nghị đoàn kết, hợp tác giữa các dân tộc và các lực lượng có những mục tiêu chung, những điểm tương đồng với Việt Nam.

Hồ Chí Minh quan niệm: việc xây dựng tình hữu nghi đoàn kết hợp tác quốc tế được thực hiện theo phương châm “có lý, có tình”.

Có lý là sự tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế: “tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi”.

Có tình là trên cơ sở nguyên tắc chung, mục tiêu chung cần tính đến những đặc điểm riêng, tình hình cụ thể của đất nước.

Theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhân tố chủ quan và khách quan, bên trong và bên ngoài có mối quan hệ chặt chẽ với nhau đều là nhân tố không thể thiếu. Song, trong hai nhân tố đó, nhân tố bên trong, nhân tố chủ quan luôn luôn giữ vai trò quyết định.

11.1.jpg

Bác Hồ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Ảnh intenet

Vận dụng quan điểm của Mác đối với nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khẳng định “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, sự giúp đỡ của bên ngoài là quan trọng, nhưng “muốn người ta giúp cho, thì trước đó mình phải tự giúp mình đã”. Theo Hồ Chí Minh, ta phải có thế, có lực thì bên ngoài mới giúp đỡ và ta mới sử dụng sự giúp đỡ đó một cách có hiệu quả, thế giới chú ý đến chúng ta khi chúng ta mạnh. Người kết luận: “phải trông ở thực lực. Thực hiện mạnh ngoại giao sẽ thắng. Thực lực là cái chiêng và ngoại giao là cái trống. Chiêng có to thì trống mới lớn”.

Vị thế nước ta trên thế giới ngày càng được nâng cao thì công tác ngoại giao và khái niệm về ngoại giao ngày càng được mở rộng và phát triển trên nhiều lĩnh vực: ngoại giao, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa… và đối ngoại: đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân là hoạt động quốc tế của các tổ chức nhân dân.

Công tác đối ngoại nhân dân theo Hồ Chí Minh, thực chất là công tác dân vận: vận động nhân dân nước ta và các nước trên thế giới xây dựng mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác nhằm góp phần thực hiện đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và hợp tác của Đảng và Nhà nước ta. Đối ngoại nhân dân không phải là công tác nhất thời, ngẫu hứng mà là một sự nghiệp có ý nghĩa chiến lược. Đối với các nước thuộc địa, dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân, đối ngoại nhân dân xuất hiện ngay trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và mở đường cho ngoại giao Nhà nước khi giành được độc lập.

 

11.jpg

Bác Hồ thăm Liên Xô năm 1955. Ảnh tư liệu​

Liên kết webiste

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đồng nai

Địa chỉ: Số 233, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (02513) 843.909 - Email: dufo.dn@gmail.com​

Số giấy phép hoạt động: 40/GP-TTĐT​ ngày 10/6/2021