Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

03/2013/TT-BNV

Ngày ban hành

4/16/2013

Trích yếu

THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Ngày hiệu lực

6/1/2013

Ngày hết hiệu lực

 

Người ký

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh

Cơ quan ban hành

Bộ Nội vụ

CoQuanBanHanh:ID

23

Lĩnh vực

 

LinhVuc:ID

 

Thể loại

Thông tư

TheLoai:ID

5

Attachments

TT 03_04.pdf    
Created at 9/2/2021 8:48 PM by Lương Xuân Tuyến
Last modified at 9/2/2021 8:48 PM by Lương Xuân Tuyến