Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

11/2010/TT-BNV

Ngày ban hành

11/26/2010

Trích yếu

THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày hiệu lực

1/11/2011

Ngày hết hiệu lực

 

Người ký

Bộ trưởng Trần Văn Tuấn

Cơ quan ban hành

Bộ Nội vụ

CoQuanBanHanh:ID

23

Lĩnh vực

 

LinhVuc:ID

 

Thể loại

Thông tư

TheLoai:ID

5

Attachments

105511_TT11BNV.DOC    
Created at 9/2/2021 7:54 PM by Lương Xuân Tuyến
Last modified at 9/2/2021 7:55 PM by Lương Xuân Tuyến