Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Count= 23
Attachment
  
THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Bộ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh4/16/20136/1/2013Bộ Nội vụThông tư
Attachment
  
THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Bộ trưởng Trần Văn Tuấn11/26/20101/11/2011Bộ Nội vụThông tư
Attachment
  
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng4/13/20126/1/2012Chính PhủNghị định
Attachment
  
NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng4/21/20107/1/2010Chính PhủNghị định
Attachment
  
QUYẾT ĐỊNH Về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tướng Phan Văn Khải10/27/199911/13/1999Thủ tướng Chính phủQuyết định
Attachment
  
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2025
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng1/22/20201/22/2020UBND Tỉnh Đồng NaiQuyết định
Attachment
  
NGHỊ ĐỊNH Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc7/8/20209/17/2020Chính PhủNghị định
Attachment
  
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và việc sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai  Đinh Quốc Thái12/31/20141/11/2015UBND Tỉnh Đồng NaiQuyết định
Attachment
  
NGHỊ QUYẾT Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; Danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc5/25/20207/1/2020Chính PhủNghị quyết
Attachment
  
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc7/1/20207/1/2020Chính PhủNghị định
Attachment
  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân11/25/20197/1/2020Quốc HộiLuật
Attachment
  
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc3/30/20105/16/2010Bộ Kế hoạch và Đầu tưThông tư
Attachment
  
THÔNG TƯ Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Thứ trưởng Trần Xuân Hà12/31/20103/1/2020Bộ Tài chínhThông tư
Attachment
  
NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng3/1/20126/1/2012Chính PhủNghị định
Attachment
  
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Bộ trưởng Phạm Bình Minh11/12/201212/28/2012Bộ Ngoại giaoThông tư
Attachment
  
THÔNG TƯ Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Trần Đại Quang1/5/20152/25/2015Bộ Công anThông tư
Attachment
  
QUYẾT ĐỊNH Về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng7/15/20139/1/2013Thủ tướng Chính phủQuyết định
Attachment
  
NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về hội nhập quốc tế
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng4/10/20134/10/2013Bộ Chính trịNghị quyết
Attachment
  
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc3/23/20213/23/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định
Attachment
  
CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
Trần Quốc Vượng - TT.BBT9/19/20199/19/2019Ban Chấp hành Trung ươngChỉ thị
Attachment
  
CHỈ THỊ Về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả họat động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Trương Tấn Sang - TT.BBT12/2/200812/2/2008Ban Chấp hành Trung ươngChỉ thị
Attachment
  
CHỈ THỊ Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Bí thư Trương Tấn Sang7/6/20117/6/2011Bộ Chính trịChỉ thị
Attachment
  
NGHỊ ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng10/22/20091/1/2010Chính PhủNghị định