Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

Title

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

Loại tin

Hòa bình - Đoàn kết - Hữu nghị

Loại tin:ID

90

Đoạn tin ngắn

Ngày 15/1, ông Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp) về phương hướng hoạt động trong năm 2015. Cùng dự buổi làm việc có ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung

​Ngày 15/1, ông Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp) về phương hướng hoạt động trong năm 2015. Cùng dự buổi làm việc có ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về phương hướng hoạt động trong năm 2015.jpg
Quang cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy đã đóng góp nhiều ý kiến vào chương trình hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới. Theo đó, trong năm 2015, Liên hiệp cần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, nâng cao hiểu biết cho người dân về công tác đối ngoại nhân nhân trong tình hình mới. Trong công tác đối ngoại nhân dân, cần lấy con người và văn hóa dân tộc Việt Nam để quảng bá đến bạn bè thế giới.
Năm 2015, nước ta sẽ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, do đó cần tổ chức họp mặt kiều bào, giới thiệu và cung cấp thông tin về thành tựu của đất nước và tỉnh Đồng Nai trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Liên hiệp cần tiếp tục tăng cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời sử dụng nguồn vận động hiệu quả.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp trong thời qua. Đồng chí cho rằng, dù mới đi vào hoạt động nhưng Liên hiệp đã làm được nhiều việc, đúng định hướng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu đã được thể hiện rõ nét. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, Liên hiệp phải thực hiện được phương châm “Bốn rõ” (Rõ trách nhiệm, rõ nhiệm vụ thực hiện của từng tổ chức, rõ phương thức, cách thức thực hiện của từng tổ chức và rõ kết quả cuối cùng của từng tổ chức mình tạo ra).
Đồng chí yêu cầu, năm 2015 phải tạo ra những chuyển biến nhận thức rõ nét về đường lối đối ngoại nhân dân. Làm cho công tác đối ngoại nhân dân thấm vào trong Đảng và mở rộng ra nhân dân. Cần ưu tiên, tích cực làm ngay những công việc trong năm 2015 này, không để chậm hơn nữa, trong đó cần chuẩn bị tốt tinh thần để hội nhập, khi Việt Nam ra nhập Cộng đồng kinh tế Asean.
Công Nghĩa

 

 

 

Hình minh họa

35.buổi%20làm%20việc%20với%20Liên%20hiệp%20các%20tổ%20chức%20hữu%20nghị%20tỉnh%20về%20phương%20hướng%20hoạt%20động%20trong%20năm%202015.jpg

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

4

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/3/2015 2:31 PM by System Account
Last modified at 7/18/2022 3:33 PM by System Account