Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Cách làm của Liên hiệp Hữu nghị Đồng Nai có thể áp dụng được đến các tổ chức thành viên trong cả nước

Title

Cách làm của Liên hiệp Hữu nghị Đồng Nai có thể áp dụng được đến các tổ chức thành viên trong cả nước

Loại tin

Tin tức sự kiện

Loại tin:ID

76

Đoạn tin ngắn

Đó là phát biểu của Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ 8 (khóa II) diễn ra ngày 23-2.

Nội dung

Đó là phát biểu của Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ 8 (khóa II) diễn ra ngày 23-2.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã chúc mừng và biểu dương các thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong năm 2022: "Thành tựu mà Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Đồng Nai đạt được ấn tượng và gói gọn trong "Tích cực, chủ động, đổi mới và hiệu quả".

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, điểm nổi bật trong cách làm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai có thể áp dụng được đến các tổ chức thành viên trong cả nước. Hoạt động của Liên hiệp Đồng Nai luôn bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại nhân dân. Công tác đối ngoại nhân dân luôn được gắn kết chặt chẽ đáp ứng mục tiêu của đường lối đối ngoại, phục vụ phát triển đất nước và nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ các sở ban ngành, đặc biệt của lãnh đạo tỉnh. Liên hiệp Hữu nghị đồng Nai cũng hài hòa trong sự phối hợp với các hội hữu nghị thành viên, hoạt động đồng đều trên nhiều lĩnh vực, đoàn kết hữu nghị, phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại...

Chi Nga2.JPG
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ngoài ra, Liên hiệp tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ động trong việc tham mưu và tổ chức "quyết liệt" triển khai tinh thần chỉ đạo mới của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên của tỉnh. Liên hiệp Đồng Nai cũng là đơn vị điển hình trong việc ký kết phối hợp với các cơ quan, đơn vị và báo, đài phục vụ cho công tác đối ngoại của tỉnh. Huy động tốt nguồn lực cho đối ngoại nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng nhất trí phương hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2023. Chủ đề đưa ra bám sát với chủ đề của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Trong thời gian tới, Chủ tịch mong Liên hiệp hữu nghị tỉnh Đồng Nai bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, triển khai thành công tất cả các chương trình. Đồng thời, Liên hiệp cần phải có chương trình cụ thể, chi tiết về các hoạt động đối ngoại nhân dân kỷ niệm các sự kiện lớn trong quan hệ với các nước Nhật Bản, Pháp... Kết hợp với các liên hiệp trong Cụm 4 triển khai các hoạt động để lan tỏa rộng rãi, có hiệu quả thiết thực. Tiếp tục xác định phương châm của đối ngoại nhân dân là chủ động tích cực linh hoạt sáng tạo hiệu quả, có nhiều hơn nữa các hình thức linh hoạt và có nhiều hoạt động thu hút nguồn lực từ bên ngoài như giới trẻ, doanh nghiệp...

Chi Nga1.JPG
Đại sứ Nguyễn Phương Nga tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga mong muốn năm 2023, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Đồng Nai là đơn vị Cụm trưởng - Cụm 4 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nỗ lực, phát huy vai trò của mình, có nhiều sáng kiến và gắn kết các thành viên trong Cụm, có thể chuyển tải được những kinh nghiệm của mình đến các liên hiệp khác trong Cụm để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Được biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hiện có 52 Liên hiệp các tỉnh, thành ở địa phương. Trong các năm 2020, 2021, 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đồng Nai luôn được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bầu chọn là đơn vị dẫn đầu về công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước - nhận Cờ thi đua do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng.

Xuân Tuyến

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

66

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 2/24/2023 2:41 PM by Lương Xuân Tuyến
Last modified at 9/24/2023 2:42 PM by System Account