Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hiệu quả từ nguồn vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Title

Hiệu quả từ nguồn vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Loại tin

Phi chính phủ nước ngoài

Loại tin:ID

91

Đoạn tin ngắn

Sáng 21-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2019-2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Nội dung

Sáng 21-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2019-2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Vien tro PCPNN 1.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong giai đoạn 2019-2022, công tác viện trợ PCPNN gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan như đại dịch Covid-19, chiến sự tại Ukraina, sự thay đổi chính sách viện trợ, các điểm nóng nhân đạo trên thế giới…Do đó, nhiều tổ chức PCPNN chấm dứt hoạt động, nhiều dự án chậm tiến độ, giá trị giải ngân giảm (3 năm vận động được 650 triệu USD, giảm so 3 năm liền kề trước đó).

Trong bối cảnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp như nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân về công tác PCPNN; hoàn thiện cơ sở pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi; phổ biến, chia sẻ thông tin; đổi mới, đa dạng đối tác; tăng cường kiểm tra giám sát; nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác PCPNN...

Tại Đồng Nai, mặc dù gặp khó khăn nhưng công tác vận động viện trợ PCPNN vẫn đạt được kết quả tích cực. Giai đoạn 2019-2022, Đồng Nai hợp tác với 124 lượt tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ để triển khai 136 chương trình, dự án với tổng kinh phí cam kết tài trợ gần 12 triệu USD (hơn 275 tỷ đồng).

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm như: sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương gắn với đề cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cơ quan chuyên trách, đầu mối trong vận động viện trợ PCPNN; quan tâm xây dựng nguồn nhân lực thực hiện công tác đối ngoại nhân dân nói chung, công tác PCPNN nói riêng; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, coi đây là đòn bẩy để chương trình của tỉnh đạt kết quả tốt…

Cơ Nhiếp

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

121

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 12/26/2022 1:02 PM by Lương Xuân Tuyến
Last modified at 5/18/2024 10:59 PM by System Account