Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: ĐỒNG NAI: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU, ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VỚI NHÂN DÂN CÁC NƯỚC

Title

ĐỒNG NAI: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU, ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VỚI NHÂN DÂN CÁC NƯỚC

Loại tin

Hòa bình - Đoàn kết - Hữu nghị

Loại tin:ID

90

Đoạn tin ngắn

Thực hiện đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều thuận lợi để phát triển đất nước; gắn với thực tế nhiệm vụ công tác tại địa phương; trong năm 2017, bên cạnh công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động khởi sắc, thiết lập và mở rộng mối quan hệ giao lưu, đoàn kết hữu nghị với các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân các nước, tạo tiền đề thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nội dung

Thực hiện đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều thuận lợi để phát triển đất nước; gắn với thực tế nhiệm vụ công tác tại địa phương; trong năm 2017, bên cạnh công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động khởi sắc, thiết lập và mở rộng mối q​uan hệ giao lưu, đoàn kết hữu nghị với các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân các nước, tạo tiền đề thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân

Với lợi thế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là một trong những tỉnh công nghiệp đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, Đồng Nai hiện có mối quan hệ hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa với hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính vì vậy, trong những năm qua, bên cạnh các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, Đồng Nai còn tăng cường chú trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân. Sau hơn 03 năm đi vào hoạt động với vai trò là cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cùng các hội hữu nghị song phương đã triển khai có hiệu quả nhiều sự kiện đối ngoại nhân dân quan trọng, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Đồng Nai với các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân các nước. Đặc biệt, trong năm 2017, nhiều sự kiện đối ngoại có ý nghĩa giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan,.... đã được tổ chức trang trọng, thắm tình hữu nghị và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với Tổng Lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức nhân dân và doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Đồng Nai.

DSC_0140 (Copy).JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng Tổng lãnh sự Lào, Campuchia tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp tết cổ truyền của các nước.

Có thể nói, một trong những lợi thế bước đầu mà Liên hiệp có được chính là sự quan tâm, định hướng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp tích cực từ phía các cơ quan, đơn vị chuyên môn của tỉnh; các hoạt động giao lưu nhân dân của Liên hiệp đã dần đi vào chiều sâu, không chỉ trở thành sợi dây kết nối, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, Liên hiệp còn phối hợp vận động các doanh nghiệp FDI chung tay hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, tạo mối quan hệ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp và bạn bè quốc tế với nhân dân tỉnh nhà.

 Tập hợp đông đảo sự tham gia của các tầng lớp nhân dân

Bên cạnh việc phát triển mối quan hệ với các tổ chức nhân dân của các nước; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh tham gia vào các hoạt động, sự kiện hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước cũng được Liên hiệp hữu nghị chú trọng và đẩy mạnh. Một trong những giải pháp bước đầu là phát huy thế mạnh của các tổ chức chính trị xã hội trong công tác đối ngoại chung của tỉnh thông qua việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020 giữa Liên hiệp hữu nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên. Đây được coi là tiền đề cho công tác phối hợp, triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh diễn ra đồng bộ, tuyên truyền sâu rộng và đạt hiệu quả cao hơn.

Ngoài ra, Liên hiệp còn quan tâm định hướng các Hội hữu nghị song phương với các nước phát triển hội viên, chi hội trực thuộc; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh xúc tiến thành lập mới các Hội hữu nghị Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ; mở rộng sự tham gia và phát huy sức mạnh của toàn xã hội hướng đến mỗi người dân thật sự trở thành một sứ giả trong công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Không dừng lại ở những kết quả trên, theo Bà Bùi Ngọc Thanh – Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh, trong năm 2018, Liên hiệp sẽ tiếp tục chú trọng thúc đẩy quan hệ có chiều sâu với các nước láng giềng và trong khu vực; tăng cường và mở rộng quan hệ, tích cực phối hợp với các đơn vị triển khai các hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của hai bên, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục... tạo bước phát triển mới trong quan hệ với một số đối tác lớn. Gắn kết công tác phi chính phủ nước ngoài với công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, dự án phục vụ an sinh xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Lê Hương

Hình minh họa

346.DSC_0140%20(Copy).JPG

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

1

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 9/17/2018 8:04 AM by System Account
Last modified at 6/16/2021 9:29 AM by System Account