Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 05/7 –09/7/2021)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 05/7 –09/7/2021)

Body

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngày

Giờ

05/7

(Thứ Hai)

7h00

Làm việc tại cơ quan

Các đ/c Cơ quan

Cơ quan

8h00

Họp giao ban tuần

Các đ/c Cơ quan

Cơ quan

06/7

(Thứ Ba)

7h00

Làm việc tại cơ quan

Các đ/c Cơ quan

Cơ quan

07/7

(Thứ Tư)

7h00

Làm việc tại cơ quan

Các đ/c Cơ quan

Cơ quan

9h00

Xem chạy thử Website Dufo

Các đ/c Cơ quan

Cơ quan

08/7

(Thứ Năm)

7h00

Làm việc tại cơ quan

Các đ/c Cơ quan

Cơ quan

09/7

(Thứ Sáu)

7h00

Làm việc tại cơ quan

Các đ/c Cơ quan

Cơ quan

 

 

VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 7/7/2021 8:14 AM by Pham Thi Nhu Quynh
Last modified at 7/7/2021 8:15 AM by Pham Thi Nhu Quynh