Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Chủ trương, chính sách

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

5

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 6/14/2021 10:04 AM by Pham Thi Nhu Quynh
Last modified at 7/6/2021 9:38 AM by La Ngoc Truc