Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Hòa bình - Đoàn kết - Hữu nghị

Loại tin

Hòa bình - Đoàn kết - Hữu nghị

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 6/11/2021 8:12 AM by Pham Thi Nhu Quynh
Last modified at 6/11/2021 8:12 AM by Pham Thi Nhu Quynh