Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Hoạt động của các Hội Hữu Nghị

Loại tin

Hoạt động của các Hội Hữu Nghị

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

3

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 2/17/2023 7:42 AM by System Account
Last modified at 2/17/2023 7:42 AM by System Account