Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Hướng dẫn thủ tục

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 2 banner chuyên mục

Nhóm chuyên mục tin:ID

2

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 7/27/2021 11:15 PM by Pham Thi Nhu Quynh
Last modified at 7/27/2021 11:15 PM by Pham Thi Nhu Quynh