Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - ASEAN

Title

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - ASEAN

NoiDung

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ASEAN TỈNH ĐỒNG NAI

* Tên tiếng Anh: The Dong Nai Province Vietnam - ASEAN Friendship Association.

I. Giới thiệu sơ lược

- Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai là một tổ chức xã hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Sở Ngoại vụ, là thành viên của Trung ương Hội hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – ASEAN và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai.

- Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng.

- Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, tự chủ về tài chính; tuân thủ hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

 

II. Năm thành lập

Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai được thành lập vào tháng 11 năm 2021.

 

III. Chủ tịch Hội

Ông Mai Văn Nhơn - Nguyên Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

 

IV. Phó Chủ tịch

- Ông Lê Văn Danh

- Bà Hồ Hồng Nguyên

- Ông Thái Văn Nam

 

V. Thư ký

 Bà Nguyễn Quỳnh Ngân - Chuyên viên Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai

 

VI.Tôn chỉ, mục đích

Góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước ASEAN; phát triển quan hệ rộng rãi với các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp các nước ASEAN vì lợi ích nhân dân các nước

 

VII. Địa chỉ liên lạc:

Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai có trụ sở đặt tại số 233 (số cũ 129), đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (nằm trong trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai).

Điện thoại:  0613 843 909, Fax:  0613 846 066


DonViTrucThuoc

None

Attachments

Created at 7/28/2021 5:16 PM by Pham Thi Nhu Quynh
Last modified at 5/17/2022 2:21 PM by Lương Xuân Tuyến