Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Cơ cấu tổ chức

NoiDung


Sơ đồ tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai  

T7-2021-SO DO TO CHUC LIEN HIEP new(Copy).JPG

I. Ban Thường vụ 

- Ông Nguyễn Thành Trí - Chủ tịch;

- Bà Bùi Thị Liễu - Phó Chủ tịch Thường trực;

- Ông Bùi Quang Huy – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh kiêm Phó Chủ tịch;

- Ông Nguyễn Viết Thắng – Phó  Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Phó Chủ tịch;

- Bà Trần Thủy Tiên - Chánh Văn phòng - Thông tin đối ngoại kiêm Tổng Thư ký;

- Ông Lương Xuân Tuyến - Phó Chánh Văn phòng - Thông tin đối ngoại;

- Bà Lê Thị Hương - Trưởng ban Ban Hòa bình - Đoàn kết - Hữu nghị;

- Ông Lương Thanh Tùng - Phó Trưởng ban Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài;

- Ông Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh.

 

II. Thường trực Liên hiệp:

- Ông Nguyễn Thành Trí - Chủ tịch;

- Bà Bùi Thị Liễu - Phó Chủ tịch Thường trực;

- Ông Bùi Quang Huy – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh kiêm Phó Chủ tịch;

- Ông Nguyễn Viết Thắng – Phó  Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Phó Chủ tịch;

- Bà Trần Thủy Tiên - Chánh Văn phòng - Thông tin đối ngoại kiêm Tổng Thư ký.

 

II. Cơ quan thường trực

1. Ban Lãnh đạo 

* Chủ tịch: Ông Nguyễn Thành Trí

- ĐT: 0251.3843.909/ 0903.908.246

- Email:  thanhtriubt2412@gmail.com

 

* Phó Chủ tịch thường trực: Bà Bùi Thị Liễu

- ĐT: : 0251.3843.909/ 0919.692.601

- Email: buithilieu2020@gmail.com

​ 

2. Văn phòng - Thông tin đối ngoại

* Bà Trần Thủy Tiên - Chánh VP-TTĐN

- ĐT : 0919.982.618

- Email: tranthuytien1811@yahoo.com

* Ông Lương Xuân Tuyến - Phó Chánh VP-TTĐN

- ĐT: 0919.340.977

- Email: tochuchuunghidn@gmail.com

* Bà Lê Thị Diệu Hằng - Chuyên viên

- ĐT: 0935. 795.454 

- Email: lehang.dufo@gmail.com

* Bà Đỗ Thị Huệ - Chuyên viên

- ĐT: 0398.921.892 

- Email: dohuedufo@gmail.com

* Ông Vũ Chí Cần - Nhân viên lái xe

- ĐT: 0918.629.179

 

3. Ban Hòa bình - Đoàn kết - Hữu nghị

* Bà Lê Thị Hương – Trưởng ban 

ĐT : 0912.677.738

Email: lehuong.dufo@gmail.com

* Bà Hồ Thị Tâm - Chuyên viên

ĐT: 0935.278.055 

Email: khatam029@gmail.com


4. Ban công tác Phi chính phủ nước ngoài

* Ông Lương Thanh Tùng – Phó Trưởng ban

ĐT: 0914.646.050

Email: luongthanhtung09@gmail.com​

* Bà Trần Thị Mai 

ĐT: 0913.660.656

Email: tranmaibh@gmail.com

* Bà Trần Hà Bảo Chi - Chuyên viên

- ĐT: 0907.309.414 

- Email: baochi0301@gmail.com

* Bà Nguyễn Quỳnh Ngân​​ - Chuyên viên

- ĐT: 0916.389.038

- Email: quynhngan.dufo@gmail.com


DonViTrucThuoc

 

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 4/27/2022 3:27 PM by Lương Xuân Tuyến