Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Tin tức sự kiện
Từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến Cách mạng Việt Nam
Cập nhật 29/07/2020 08:14 Xem với cỡ chữ

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của các dân tộc trên thế giới, khi đất nước nào đó ở trong hoàn cảnh cam go nhất thì lại xuất hiện những con người làm nên lịch sử, có khả năng phán đoán và nắm bắt những vấn đề mang tính thời đại, đem lại sự thay đổi vận mệnh cho cả dân tộc. Một trong những con người như vậy là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã vận dụng sáng tạo từ cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của nước ta. Đây là con đường đúng đắn nhất mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

133dd (Copy).JPG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh tham dự Chương trình dấu ấn Thủy điện Trị An (năm 2019).​


Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong cảnh đất nước lầm than và chứng kiến các phong trào khởi nghĩa của các bậc tiền bối không đi đến thành công. Với tấm lòng yêu nước, thương dân và khát vọng giải phóng dân tộc thoát khỏi ách xâm lược của thực dân, Hồ Chí Minh đã quyết tâm xuất dương tìm đường cứu nước. Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển và nhận thấy sự bất ổn trong lòng các nước tư bản vì tính chất không triệt để của cuộc cách mạng tư sản.

Giữa lúc Hồ Chí Minh đang trăn trở để tìm một con đường đi mới thì một sự kiện quan trọng trong lịch sử nhân loại đã nổ ra. Đó là cuộc cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Cuộc cách mạng này đã làm chấn động địa cầu, thức tỉnh giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vùng dậy đấu tranh “biến người nô lệ thành người tự do”.

Từ bài học về các cuộc cách mạng trên thế giới, Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối... Cách mệnh Nga đã đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi, lại ra sức cho công, nông các nước và dân bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để lật đổ tất cả các đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới”.

Đối với dân tộc Việt Nam, cuộc Cách mạng tháng Mười đã giúp cho cách mạng Việt Nam thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước và đã mở ra cho nhân dân con đường đấu tranh giành lại độc lập, giành lại quyền làm người. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Tiếp đó vào năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã được đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Luận cương của Lênin đã đem đến cho Người luồng ánh sáng mới đầy hy vọng và tin tưởng. Người vô cùng xúc động: “Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo. Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta… Con đường duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam là đi theo con đường cách mạng vô sản”. Từ đó, chủ nghĩa Mác - Lênin bắt đầu thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, cách mạng Việt Nam từ đây đã có một phương hướng mới, là cuộc cách mạng vô sản.

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, Người đã sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi Đảng mới thành lập được 15 năm đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Đó cũng là kết quả rút ra từ bài học của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời giúp cho nhân dân ta liên tiếp giành được thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đuổi kẻ thù xâm lược năm 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975.

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, nhân dân Việt Nam mãi mãi nhớ ơn Cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Lúc còn sống Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Uống nước nhớ nguồn. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng tháng Mười”, “Mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng tháng Mười, đối với Lênin vĩ đại”  là vô cùng sâu sắc”. 

Như vậy, Cuộc cách mạng tháng Mười Nga đã đánh dấu cho con đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Người đến với lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho dân tộc Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của loài người; cuộc Cách mạng tháng Mười đã soi sáng cách mạng Việt Nam, mang lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Năm 2020, nhân dân nhiều nước trên thế giới và Việt Nam đều hướng về sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, đó là kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Lênin và 103 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Nhìn lại lịch sử thế giới thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, với biết bao biến cố thăng trầm đã diễn ra trong đời sống chính trị quốc tế, đến nay chúng ta vẫn có đủ cơ sở để khẳng định rằng, cuộc cách mạng diễn ra ở nước Nga vào tháng Mười năm 1917 là sự kiện quan trọng nhất, có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử thế giới và Việt Nam ở thế kỷ XX.

Lương Xuân Tuyến

CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai