Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Tin tức sự kiện
Tập trung xây dựng mạng lưới đối tác bạn bè sâu rộng, thiết thực và hiệu quả
Cập nhật 28/07/2020 15:14 Xem với cỡ chữ
 ​Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã phát biểu như trên khi trả lời phỏng vấn đặc san Hữu nghị Đồng Nai về nhiệm vụ trọng tâm của VUFO trong nhiệm kỳ VI.
3 (Copy).jpg
Bạn bè quốc tế tham gia giải Chạy vì Hoà bình 2018 tại Hà Nội

PV. Xin bà cho biết, với mục tiêu “đổi mới mạnh mẽ” của nhiệm kỳ VI, trong hoạt động chuyên môn, VUFO sẽ đổi mới những gì và như thế nào?

- Chúng ta sẽ nỗ lực đổi mới nhiều mặt. Trước hết là về nội dung. Các hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) hiện nay có thể triển khai trên nhiều lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục... Đổi mới, tức là chúng ta phải gắn kết các hoạt động này với những mục tiêu cụ thể có thể mang lại những hiệu quả thiết thực cho phát triển đất nước hoặc mỗi địa phương. Nghĩa là trong mỗi hoạt động đoàn kết, hữu nghị luôn cần có mục tiêu tranh thủ sự hỗ trợ phát triển, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân, thu hút nguồn lực, công nghệ... để đáp ứng lợi ích của nhân dân ta cũng như nhân dân các nước bạn. Đổi mới trong phương thức hoạt động được hiểu là chúng ta cần mở rộng, thúc đẩy công tác ĐNND đến nhiều tầng lớp, nhiều lực lượng xã hội có thể cùng tham gia sao cho hoạt động này trở nên rộng khắp, sôi động và thiết thực... Kèm theo đó là nhiều quan niệm, phương pháp, kỹ năng... tác nghiệp cũng cần được cập nhật, đổi mới.

PV: Theo bà, thách thức lớn nhất của VUFO trong nhiệm kỳ tới là gì?

- Đó là nguồn nhân lực. Hiện nay, trong ĐNND, nhiều cán bộ tâm huyết, tích cực và hiệu quả đã thuộc thế hệ lớn tuổi hoặc nghỉ hưu... Yêu cầu về bộ máy, con người trong công tác ĐNND đòi hỏi rất cao. Đó là nhiệt huyết, kiến thức về đối ngoại, quốc tế, ngoại ngữ và nhiều kỹ năng hiện đại. Hiện bộ máy của chúng ta chưa đáp ứng được. Thách thức này cũng chính là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nhân lực của chúng ta trong nhiệm kỳ tới.

Hiện nay sự gắn kết giữa Liên hiệp của Trung ương với địa phương vẫn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Do đó chúng ta cần thực hiện đồng thời vừa tinh gọn bộ máy vừa tăng cường sự gắn kết, phối hợp các tổ chức thành viên với cơ quan Trung ương để phát huy sức mạnh toàn diện của cả hệ thống.

PV: Xin bà cho biết một số nhiệm vụ quan trọng nhất của VUFO trong nhiệm kì tới?

- Kế hoạch phát triển có nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ở đây, tôi có thể nói đến hai nhiệm vụ trọng tâm. Một là đối với nghiệp vụ đối ngoại và hai là đối với xây dựng tổ chức, bộ máy. Nhiệm vụ thứ nhất là chúng ta phải xây dựng được mạng lưới bạn bè quốc tế có chiều sâu và bề rộng, thiết thực và hiệu quả. Ưu tiên nhất là các nước chung biên giới, các nước cùng khu vực. Tiếp đến là các đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống. Song hành với việc đó là các chương trình mở rộng hệ thống đối tác khác; đa dạng hóa các lực lượng xã hội trong hệ thống bạn bè của mình... Nhiệm vụ thứ hai là sắp xếp lại bộ máy trong cơ quan thường trực; rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành những quy định, quy chế nội bộ để đảm bảo những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, đào tạo con người sẽ công khai, minh bạch và hiệu quả.

 

PV: Thưa bà, giải pháp đột phá và trọng tâm nhất sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ này là gì?

- Chúng ta có 7 nhóm giải pháp đã trình bày trong báo cáo chính trị và đã được Đoàn chủ tịch thông qua. Tôi chỉ nhấn mạnh: các giải pháp đều tập trung cao nhất cho việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư ngày 19/9/2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Triển khai trong công tác chuyên môn, việc trước hết sẽ là rà soát lại mạng lưới đối tác, bạn bè của VUFO trong từng địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời phân tích, đánh giá và có kế hoạch cụ thể từng nhóm để tiếp cận, vận động, thu hút, hợp tác... Tương tự như vậy, chúng ta cũng áp dụng với các tổ chức thành viên là các hội hữu nghị để có thể củng cố, hỗ trợ họ hoạt động hiệu quả hơn.Tiếp theo, chúng ta phải xây dựng những kế hoạch tìm kiếm, mở rộng mạng lưới bạn bè mới. Đồng thời, với vai trò nòng cốt trong công tác ĐNND, chúng ta phải chủ động tập hợp các lực lượng xã hội khác tham gia vào công tác này. Tập trung quan tâm phát huy giới trẻ và đối tác trẻ. Chúng ta kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới, VUFO sẽ là một tổ chức thực sự hiệu quả và xứng tầm làm nòng cốt cho công tác ĐNND của cả nước.

 

 

 

Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác của VUFO:

Một là: Tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng. Hai là: Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác PCPNN. Ba là: nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại. Bốn là: Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp Hữu nghị vững mạnh.

- Xin cảm ơn bà!

 
CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai