Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Tin tức sự kiện
Công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Cập nhật 13/11/2019 13:58 Xem với cỡ chữ

Đối ngoại nhân dân luôn là một bộ phận cấu thành quan trọng, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước hợp thành thế chân kiềng vững chắc của ngoại giao Việt Nam. Kế thừa truyền thống ngoại giao của cha ông ta, thấm nhuần tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, đối ngoại nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với đấu tranh trên mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, tạo nên mặt trận rộng lớn và mạnh mẽ chưa từng thấy của nhân dân thế giới ủng hộ, đoàn kết với Việt Nam, là nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. 

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước, đối ngoại nhân dân đã trưởng thành vững chắc, đạt được nhiều thành tựu to lớn và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị), tổ chức chính trị xã hội chuyên trách, lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân, đã xây dựng được mạng lưới rộng khắp từ Trung ương đến địa phương với 116 tổ chức thành viên, gồm 64 tổ chức hữu nghị song phương và đa phương với các nước, 52 tổ chức thành viên ở địa phương. Quán triệt phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên đã gặt hái được nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực, nổi bật là:

NTV_1400 (Copy).JPG

Đồng chí Trương Thị Mai UVBCT Trưởng Ban Dân vận TƯ tiếp đoàn Quỹ Tống
Khánh Linh (Trung Quốc).


- Tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân thế giới: Liên hiệp Hữu nghị đã thiết lập và tăng cường quan hệ đối tác với hơn một nghìn tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế, tổ chức thành công hàng trăm hoạt động, sự kiện đối ngoại quan trọng hàng năm. Trong các tiếp xúc song phương và trên các diễn đàn đa phương, đối ngoại nhân dân đã góp tiếng nói tích cực thúc đẩy hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới, tích cực, chủ động vận động, đấu tranh, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia dân tộc, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, bảo vệ quan điểm, lập trường của Việt Nam, đặc biệt trong các vấn đề như chủ quyền biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Trước những diễn biến mới phức tạp ở biển Đông, chúng ta đã tích cực thông tin, vận động nhân dân các nước ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết các tranh chấp tại biển Đông bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển 1982.

- Tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển đất nước: Là đầu mối quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), Liên hiệp Hữu nghị chủ động tích cực thu hút, quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ PCPNN. Với hàng nghìn dự án tổng giá trị hàng năm đạt khoảng 300 triệu đô la Mỹ, Viện trợ PCPNN đã thiết thực đóng góp vào công tác xoá đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Cùng với việc cung cấp nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản lý quý giá, nhiều tổ chức PCPNN còn phát huy vai trò như một kênh thông tin đối ngoại quan trọng, giúp truyền tải tới bạn bè thế giới thông điệp về một nước Việt Nam hoà bình, hữu nghị, giàu tiềm năng và đang phát triển năng động.

- Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế: Liên hiệp Hữu nghị đã đẩy mạnh hiện đại hoá các cơ quan báo chí của Liên hiệp Hữu nghị, nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tính thuyết phục, phù hợp với từng nhóm đối tác. Báo điện tử Thời đại của Liên hiệp Hữu nghị bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Lào, tiếng Khmer đi vào hoạt động ổn định với lượng truy cập ngày càng tăng, Tạp chí Hữu nghị và trang thông tin điện tử tapchihuunghi.vn, trang thông tin điện tử vufo.org.vn, Bản tin và trang thông tin điện tử của Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam vpdf.org.vn, các tạp chí, bản tin, đặc san của các tổ chức thành viên đã góp phần tích cực vào việc thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đất nước, con người Việt Nam, các hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên tới bạn bè quốc tế.

Môi trường chính trị, an ninh, kinh tế trên thế giới hiện nay đầy bất trắc và biến động. Mặc dù độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song chủ nghĩa đơn phương, chính trị cường quyền, chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực đoan đang nổi lên và lan rộng, đe doạ hệ thống đa phương. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhất là cạnh tranh Mỹ - Trung, ngày càng gay gắt. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, song cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chứa đựng nhiều nhân tố bất ổn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trong khu vực và trên biển Đông diễn biến phức tạp.

NTV_1701 (Copy).JPG

Chủ tịch UBTWMTTQVN Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn Quỹ Tống Khánh Linh (Trung Quốc).


  Tình hình đó đòi hỏi công tác đối ngoại nhân dân phải luôn bám sát mục tiêu và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm huy động sự ủng hộ và đoàn kết quốc tế, góp phần vào việc tạo dựng và giữ vững môi trường quốc tế hoà bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Đối ngoại nhân dân cần tập trung vào các trọng tâm sau:

- Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia và ASEAN; các nước lớn và các đối tác chiến lược; các nước bạn bè truyền thống theo hướng hình thành các khuôn khổ hợp tác ổn định, thiết thực đi vào chiều sâu. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương của Việt Nam với các nước, tổ chức các diễn đàn, gặp gỡ, liên hoan nhân dân ở cả cấp trung ương đến địa phương, tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn với nội dung thiết thực. Coi trọng việc thu hút sự tham gia của nhân sỹ, trí thức, doanh nghiệp, học giả, báo chí, đặc biệt là giới trẻ.

  - Đổi mới công tác vận động viện trợ PCPNN theo hướng đa dạng hoá đối tác, phương thức viện trợ, củng cố mối liên kết với các tổ chức PCPNN đã và đang tích cực hợp tác với Việt Nam, chủ động thiết lập quan hệ hợp tác các tổ chức PCPNN uy tín, tăng cường thông tin, trao đổi với các nhà tài trợ và tổ chức PCPNN về yêu cầu, ưu tiên trong hợp tác PCPNN.

- Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin đến bạn bè quốc tế về tình hình phát triển mọi mặt của Việt Nam đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, chủ quyền biển đảo. Chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đưa ra dự báo về tình hình quốc tế, tham mưu cấp trên về phương hướng, giải pháp hoạt động đối ngoại nhân dân phù hợp với tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức trong các ngành, các cấp về tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân. Quán triệt và thực hiện nhất quán Chỉ thị số 04/CT-TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân; Chỉ thị 28/CT-TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị; Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp Hữu nghị để củng cố bộ máy Liên hiệp Hữu nghị phát triển vững mạnh và nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân.

          Với truyền thống và kinh nghiệm vốn có, với tâm huyết và nỗ lực của toàn thể đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân từ trung ương đến địa phương, công tác đối ngoại nhân dân sẽ tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đặt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè năm châu, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam, đưa hình ảnh con người và đất nước Việt Nam ra thế giới, đóng góp tích cực vào hoà bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội trên thế giới./.​

 PN - BBT

CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai