Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Tin tức sự kiện
Hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 24/07/2019 08:53 Xem với cỡ chữ

Trong những năm qua, vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước vào điều kiện thực tế tại địa phương, công tác đối ngoại của tỉnh Đồng Nai đã thu được nhiều thành công và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đây thực sự là những kinh nghiệm quý báu, là cơ sở để công tác đối ngoại của tỉnh trong thời gian tới không ngừng đổi mới, đảm đương tốt nhiệm vụ đi trước, mở đường và tạo lập môi trường ổn định, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, cả 3 phương diện đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được tỉnh Đồng Nai triển khai đồng bộ; kết hợp ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; mở rộng quan hệ, tăng cường quảng bá hình ảnh Đồng Nai đến với bạn bè trên thế giới; chủ động thiết lập để thu hút đầu tư theo hướng phát triển bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều khâu mang tính đột phá.

3X5A6091.JPG


Trong đó về kinh tế đối ngoại, tỉnh Đồng Nai đã chủ động xúc tiến đầu tư thông qua các hoạt động đón tiếp, gặp gỡ với đại diện các cơ quan ngoại giao, các tập đoàn, công ty, thành phố lớn, các nước có tiềm năng trong khu vực và trên thế giới; triển khai các thỏa thuận về các lĩnh vực kinh tế… Đến nay, Đồng Nai đã ký kết 27 bản thỏa thuận quốc tế ký kết cấp tỉnh và 39 bản hợp đồng quốc tế ký kết cấp sở, ngành với hơn 57 địa phương, đối tác nước ngoài.

Bên cạnh phát triển kinh tế, việc giao lưu văn hóa, hợp tác nhân dân cũng được tỉnh quan tâm chú trọng. Năm 2013, tỉnh Đồng Nai đã quyết định thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, tổ​ chức chính trị - xã hội hoạt động chuyên trách trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, nhằm mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu đối với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN, các nước lớn, đối tác chiến lược, toàn diện, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Đồng Nai nói riêng với nhân dân các nước trên thế giới.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, bước đầu các hoạt động giao lưu và hợp tác nhân dân của Liên hiệp hữu nghị và các hội hữu nghị thành viên đã đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn, mở rộng và thiết lập mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Đồng Nai như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Pháp, Trung Quốc. Chỉ trong thời gian không đầy 4 năm, Liên hiệp đã vận động thành lập được 9 hội hữu nghị song phương. Đến nay, Liên hiệp có 10 hội hữu nghị thành viên với trên 5 ngàn hội viên.

Hằng năm, Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên tổ chức trên dưới 10 sự kiện chính trị - đối ngoại, các hoạt động giao lưu văn hóa thu hút hàng ngàn người tham gia, trong đó có đại diện các cơ quan ngoại giao quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thông qua đó, Liên hiệp đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau để góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và viện trợ nhân đạo.

Trong công tác phi chính phủ nước ngoài, 5 năm qua, toàn tỉnh Đồng Nai có 158 lượt đoàn - các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công ty, quỹ, hội đến thực hiện 219 chương trình, dự án và khoản viện trợ. Tổng giá trị cam kết tài trợ 8.500.000 USD, tương đương trên 196 tỷ đồng, đã giải ngân 2.899.847 USD, trên 66 tỷ đồng. Các chương trình, dự án vận động viện trợ phù hợp với chủ trương, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hiệu quả của các dự án phi chính phủ đã được khẳng định, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

128.JPG


Có thể nói, với sự ra đời của Liên hiệp đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng  trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Đồng Nai. Ngay từ những ngày đầu thành lập, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song tập thể Liên hiệp đã sớm ổn định tổ chức, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bắt tay tiến hành cùng lúc giữa các nhiệm vụ: Hòa bình hữu nghị, công tác phi chính phủ nước ngoài và thông tin đối ngoại nhân dân. Với những bước đi vững chắc và toàn diện trong hoạt động của mình, Liên hiệp đang tích cực đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, đưa hình ảnh Việt Nam, tỉnh Đồng Nai đến gần hơn với bạn bè năm châu, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh chỉ mình cơ quan chuyên trách là chưa đủ. Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Bộ Chính trị khẳng định: “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân”. Vì vậy, công tác này cần được triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan chuyên trách.

Trong bối cảnh mới khi tình hình thế giới sẽ có những diễn biến phức tạp thì công tác ngoại giao nhân dân càng có vai trò quan trọng. Là tỉnh giữ vị trí chiến lược quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, xếp tốp đầu cả nước về đầu tư nước ngoài, Đồng Nai hiện có 35 khu công nghiệp, trong đó 31 khu công nghiệp đang hoạt động với trên một ngàn dự án của hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, đồng thời có trên 32,5 ngàn kiều bào.

Do đó, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, “Độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”; củng cố quan hệ hữu nghị và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Đồng Nai cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về những cơ hội và thách thức trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Thông tri số 11-TT/TU ngày 20/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Hai là: Củng cố và mở rộng, phát triển có chiều sâu, coi trọng việc thiết lập mối quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, các nước có có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại, các nước có nhiều công dân đang đầu tư, sinh sống và làm việc tại Đồng Nai thông qua xây dựng, phát triển các hội hữu nghị, đồng thời quan tâm đến công tác kiều bào; đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Ba là: Phát huy sự chủ động, linh hoạt, vai trò nòng cốt về đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội hữu nghị; phối hợp có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các Hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Nhà báo, Chữ thập đỏ, Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên minh Hợp tác xã, hiệp hội ngành nghề, các tổ chức nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bốn là: Củng cố và phát triển bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường công tác tập huấn kỹ năng đối ngoại cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; định kỳ tổ chức bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt các cấp; đảm bảo các điều kiện vật chất, phương tiện, kinh phí, chế độ phù hợp cho hoạt động đối ngoại nhân dân và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Năm là: Tranh thủ các nguồn lực, sự giúp đỡ của bạn bè, nhân dân thế giới cũng như kiều bào ta ở nước ngoài vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BBT.​

CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai