Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Cấp giấy phép hoạt động PCPNN
Thông tin tháng 5/2018 về tổ chức phi chính phủ nước ngoài Được cấp Giấy Đăng ký hoạt động tại Đồng Nai (29/05/2018 15:41)
Trong tháng 4/2018, có 02 tổ chức PCPNN được Cục Ngoại vụ, Bộ ngoại giao cấp Giấy Đăng ký hoạt động tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai: Tổ chức: Stichting CNV Internationaal (CNV Internationaal), quốc tịch Hà Lan và Fédẻation Handicap Internaitional (HI), quốc tịch Pháp.

Xem thêm ...

Thông tin tháng 4/2018 về tổ chức phi chính phủ nước ngoài Được cấp mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy Đăng ký hoạt động tại Đồng Nai (07/05/2018 14:05)
Trong quí I/2018, tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai có nhiều chuyển biến tích cực, đã có thêm tổ chức 04 tổ chức cấp mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy Đăng ký hoạt động tại Đồng Nai. Chỉ riêng trong tháng 4, đã có 03 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) được cấp mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy Đăng ký hoạt động tại Đồng Nai, cụ thể như:

Xem thêm ...

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (06/07/2015 07:37)

Xem thêm ...

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai