Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Trong nhiều năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển nông thôn và chương trình giảm nghèo của Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng. Đó là nhờ chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập quốc tế, đặc biệt nhiều chương trình cụ thể về công tác phi chính phủ nước ngoài, định hướng từ Trung ương đến địa phương đã đem lại hiệu quả rõ nét như Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 24/1/2003 và Kết luận 98-KL/TW ngày 28/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phi chính phủ nước ngoài; Chương trình quốc gia về xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 – 2017 và mới đây Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025, theo đó UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025. Các định hướng đã nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh Đồng Nai, kết quả giai đoạn 2013 đến nay, đã có 214 lượt tổ chức, cá nhân nước ngoài đến viện trợ cho các chương trình, dự án với giá trị cam kết trên 19,4 triệu USD, hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững; thúc đẩy quan hệ của nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân các nước trên thế giới.
Xem thêm
​Ngẫm lại thời gian 4 năm không phải là dài, nhưng 4 năm ấy tạm đủ để giúp chúng tôi hiểu biết được thế nào là đối ngoại nhân dân, rút ra được nhiều bài học quý báu cho mình và biết phải làm như thế nào trong những năm tiếp theo.
Xem thêm
Cuốn sách "Việt Nam cất cánh" của tác giả Grigory Trofimchuk, chuyên gia về các vấn đề quốc tế, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu khoa học "Ý tưởng Á - Âu" vừa được xuất bản tại Nga trong sự quan tâm chờ đợi của bạn đọc Nga và quốc tế.
Xem thêm
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai