Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
ghh
  
Completed(2) Normal
3 %
Please approve Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2014 - 2019
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Please approve HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA TỈNH ĐỒNG NAI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA TỈNH ĐỒNG NAI
Please approve Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh lần thứ I
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh lần thứ I
Please approve NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Please approve Ký kết phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Hồ Chí Minh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Ký kết phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Hồ Chí Minh
Please approve Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai nơi vun đắp mối tình đặc biệt
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai nơi vun đắp mối tình đặc biệt
Please approve CÁC BƯỚC THÀNH LẬP HỘI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
CÁC BƯỚC THÀNH LẬP HỘI
Please approve DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
Please approve DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
Please approve DỰ ÁN KÊU GỌI VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
DỰ ÁN KÊU GỌI VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ
Please approve Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Please approve Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”
Please approve Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
Please approve Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Please approve Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Please approve Chế độ chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chế độ chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Please approve Thông tư 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thông tư 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Please approve Thông tư số 05/2012 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thông tư số 05/2012 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Please approve Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an về Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an về Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Please approve NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 65 NĂM QUAN HỆ VIỆT - NGA
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 65 NĂM QUAN HỆ VIỆT - NGA
Please approve Đặc điểm văn hóa Nhật Bản
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đặc điểm văn hóa Nhật Bản
Please approve Những điều thú vị cần biết khi giao tiếp với người Thái Lan
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Những điều thú vị cần biết khi giao tiếp với người Thái Lan
Please approve VĂN HÓA ĂN VÀ MẶC CỦA NGƯỜI THÁI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
VĂN HÓA ĂN VÀ MẶC CỦA NGƯỜI THÁI
Please approve Những nét Văn hóa độc đáo của người Lào
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Những nét Văn hóa độc đáo của người Lào
Please approve Dấu ấn văn hóa Phật giáo trong đời sống cư dân các bộ tộc Lào
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Dấu ấn văn hóa Phật giáo trong đời sống cư dân các bộ tộc Lào
Please approve Mỹ - Cuba đạt thỏa thuận mở lại đại sứ quán
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Mỹ - Cuba đạt thỏa thuận mở lại đại sứ quán
Please approve Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Please approve ACEF tài trợ xây dựng 51 căn nhà tình thương tại Định Quán
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ACEF tài trợ xây dựng 51 căn nhà tình thương tại Định Quán
Please approve Trao tặng 25 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Trao tặng 25 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số
1 - 30Next